back to JH's music
From Tarkus magazine 34 - Sept. 2005, p. 39:

 

Back to first page


Av Jon Christian Lie

Jens "Amaroq" Haugan (tidl. Frommholz) har en fortid som trommeslager i Thule på deres debutalbum Ultima Thule fra 1987. Haugan har drevet med mye forskjellig siden den tid, og i de senere årene har han laget et lite antall solo-CD'er i hjemmebrent format og små opplag. Han trakterer samtlige instrumenter (gitar, bass, keyboards etc.) og tar seg av vokalen på disse innspillingene.

Tales from Thule er innspilt i perioden februar til april 2005 og er laget som en hyllest til hans gamle band Thule. På denne CD'en befinner Haugan seg musikalsk i et slags grenseland mellom etnisk-inspirert progrock og 70-tallsbasert heavyrock. Her finnes elementer fra Thule, Deep Purple, men også spor fra Hawkind kan spores i enkelte av låtene, som f. eks. sporet The Vision Man. Enkelte av de mer etniske sporene har også rituelle tilsnitt og islett fra bl.a. samisk tradisjonsmusikk.

Jens Haugan viser seg som en dyktig musiker, men overbeviser kanskje først og fremst som sologitarist. Vokalmessig har han muligens visse begrensninger (det låter litt anstrengt her og der), men jevnt over holder han seg til tonale områder som han fint kan beherske. Deler av låtmaterialet er ganske interessant, og spesielt satte jeg pris på flørtingen med spacerock og etnisk. Høres dette interessant ut kan du sjekke musikken på Jens Haugans hjemmeside. Forvent deg ingen storslagen produksjon, men et sett med organiske låter og glimtvise Thule-vibber.

www.jenshaugan.com

 

Jon Christian Lie
Tarkus 34 - 2005

Jens Haugan
Tales from Thule

Norway 2005

Jens "Amaroq" Haugan (earlier Frommholz) has a past as the drummer of Thule on their debut album Ultima Thule from 1987. Haugan has dealt with many different things since that time. And the recent years he has produced a small number of solo CDs in "home-burned" format and few copies. He plays all of the instruments himself (guitar, bass, keyboards etc.) and also does the vocals on these recordings.

Tales from Thule has been recorded in the period February till April 2005 and is made as a tribute to his old band Thule. On this CD Haugan is musically in a sort of borderland between ethnically inspired progrock and 70s-based heavy rock. There are elements from Thule, Deep Purple, but also traces of Hawkind can be found in some of the songs, as e.g. in the track The Vision Man. Some of the more ethnic tracks also have a ritual stamp and influences from among other things sami traditonal music.

Jens Haugan proves himself to be a capable musician, but convinces perhaps first of all as a solo guitarist. As for the vocals, he has maybe some limits (here and there it sounds a little strenous), but mostly he operates in tonal spheres he is able to manage. Some parts of the song material are rather interesting, and I especially appreciated his flirting with space rock and ethnical rock. If this sounds interesting to you, you can check out the music on Jens Haugan's website. Don't expect a great production, but a set of organic songs and gleams of Thule vibes.

www.jenshaugan.com

   

 

 

endra/changed/gešndert : 02. Octobert 2005