Skrivekonkurransen  
 

Årleg skrivekonkurranse for elevar på vidaregåande skolar i Hamarregionen

Eit samarbeid mellom Høgskolen i Hedmark, Hamar Arbeiderblad og Gravdahl Bokhandel og Hamar dialekt- og mållag
Skrivekonkurranse
     

Stoff (pdf) om skrivekonkurransen i:

2017
- Utlysingstekst (pdf)

2016
- Utlysingstekst (pdf)

2015
- Tekst 1. plass
- Tekst 2. plass
- Tekst 3. plass
- Omtale av vinnarane
- Førehandsomtale (pdf)
- Utlysingstekst (pdf)

2014
- Tekst 3
- Tekst 2
- Tekst 1
- Omtale av vinnarane
- Førehandsomtale
- Utlysingstekst (pdf)

2013
-Tekst: 1. plass
- Omtale av vinnaren
- Førehandsomtale
- Utlysingstekst (pdf)


2012
- Tekst 1. plass
- Tekst 2. plass
- Tekst 3. plass
- Omtale av vinnarane
- Utlysingstekst (pdf)

2011
- Omtale/tekst 1.plass
- Tekstar 2./3. plass
- Førehandsomtale
- Utlysingstekst (pdf)


2010
- Tekst 1. plass
- Tekst 2. plass
- Tekst 3. plass
- Omtale av vinnarane
- Førehandsomtale
- Utlysingstekst (pdf)

Høgskolen i Innlandet, i samarbeid med Hamar Arbeiderblad, Gravdahl bokhandel og Hamar dialekt- og mållag, inviterer elevar på vidaregåande skolar i Hamarregionen (”Hedmarken”) til den 8. årlege skrivekonkurransen.

Dei tre beste tekstane vil bli publiserte i Hamar Arbeiderblad og blir premierte med pengepremiar:

 • 1. premie: kr. 2.000.-
 • 2. premie: kr. 1.000.-
 • 3. premie: kr.     500.-


Årets tema: Ung på Hedmarken

Kva tyder det for deg eller eventuelt fiktive personar i teksten din å vere ung på Hedmarken i dag?
La skrivegleda strøyme ut og manifestere seg på dataskjermen! Skriv om det du har på hjartet, men på ein måte som du trur vil kunne interessere og engasjere ein avislesar!

Konkurransevilkår:

 • Konkurransen gjeld berre elevar på vidaregåande skolar i Hamarregionen (Hedmarken).
 • Konkurransen gjeld berre elevar og ikkje lærarar (men lærarar kan rettleie).
 • Ein kan skrive åleine eller saman med maks. to medelevar. Dersom fleire skriv saman,
  blir ein eventuell premie delt blant medlemmane i skrivegruppa.
 • Teksten skal vere på maks. 3500 teikn (inkl. mellomrom).
 • Skrift: Times New Roman 12 pkt. (Hugs å lese korrektur før du sender inn teksten.)
 • Fri målform (nynorsk eller bokmål eller dialekt).

Innsendingsfrist måndag 3. april

Vinnarane av skrivekonkurransen vil bli kåra innan 21. april , og prisutdelinga vil skje på Gravdahl bokhandel.

Dei tre vinnartekstane vil bli publiserte i Hamar Arbeiderblad måndag24., tysdag 25. og onsdag 26. april.

Hamar Arbeiderblad

Gravdahl bokhandel

Hamar dialekt- og mållag