Dr. Jens Haugan, Noreg/Norway/Norwegen
mail AT jenshaugan . com - www.jenshaugan.com
[Some of the articles are available online - click on the links]

  Publikasjonar Publications Publikationen
1999- … Språkleg nettstad: Mykje merkeleg mål i media: http://www.jenshaugan.com/mmmm/
...
...
...
2016æ: "Tolking og mistolking" i Hamar Arbeiderblad, 23.11.2016, s. 21.
2016z: "Er norsk eitt eller to språk?" på Framtida.no, 15.11.2016 [http://www.framtida.no/articles/er-norsk-eitt-eller-to-sprak#.WDBNt33LzLI]
2016y: "Tydinga til kjøter" (Språktips fra leseren) i Huskelappen nr. 15, 11.11.2016, s. 32.
2016x: "Om skriftspråket" i Hamar Arbeiderblad, 15.11.2016, s. 24.
2016w: "Kva er norsk språk?" i Hamar Arbeiderblad, 26.10.2016, s. 21.
2016v: "Å isolere motstandaren" i Hamar Arbeiderblad, 18.10.2016, s. 22.
2016u: "Grenser i grammatikken" i Hamar Arbeiderblad, 13.10.2016, s. 22.
2016t:      Radio. Intervju om nynorsk på barnetrinnet. NRK Språkteigen, 02.10.2016. https://radio.nrk.no/serie/spraakteigen. (rep. Torunn Myhre)
2016s: "Er ost eit ord?". på Framtida.no, 30.09.2016. [http://framtida.no/articles/er-ost-eit-ord#.WDBNTX3LzLI]
2016r: "Akademiske debattkrav". I Hamar Arbeiderblad, 28.09.2016, s. 19.
2016q: "Grenser i hovudet".På Høgskolen i Hedmark, hihm.no, 28.09.2016. [https://hihm.no/om-hoegskolen/nyheter/grenser-i-hovudet]
2016p: "Grenser i hovudet". I Gudbrandsdølen Dagningen, 28.09.2016, s. 28.
2016o: "Grenser i grammatikken". I Gubdbrandsdølen Dagningen, 27.09.2016, s. 23.
2016n: "Grenser i hovudet". I Hamar Arbeiderblad, 27.09.2016, s. 18
2016m: "Mentale språkgrenser". framtida.no, 22.09.2016 [http://framtida.no/articles/mentale-sprakgrenser#.V-oe4snpjLK]
2016l: "Lokalpolitikarar som ikkje kan lese?" I Hamar Arbeiderblad, 07.09.2016, s. 23
2016k: "Nynorsk er faktisk det beste valet på alle måtar". I Norsk Tidend, nr. 4, september 2016, s. 12-13.
2016j:      Avis. Intervju om utvekslingsstudentar frå Universitetet i Szczecin, Polen. "Polakkene inntar høgskolen" i Hamar Arbeiderblad , 26.08.2016, s. 6-1 (+ framsida).
2016i: "Nynorsk er faktisk det beste valet på alle måtar". framtida.no, 08.07.2016. [http://framtida.no/articles/nynorsk-er-faktisk-det-beste-valet-pa-alle-matar#.V-okz8npjLJ]
2016h: "Derfor velje nynorsk" i Gudbrandsdølen Dagningen, 07.07.2016, s. 2.
2016g:      Radio. Intervju om utvekslingsstudentar frå Universitetet i Szczecin, Polen. NRK P1 Hedmark og Oppland, 21.06.2016. (rep.: Madeleine Cederström) [https://radio.nrk.no/serie/distriktsprogram-hedmark-og-oppland/DKOP02011616/21-06-2016#t=1h4m9s]
2016f:
     TV. Intervju om nynorski akademia (Høgskolen i Gjøvik). NRK Østnytt, 31.05.2016. (rep.: Ole Martin Ringlund) [https://tv.nrk.no/serie/distriktsnyheter-oestnytt/DKOP99053116/31-05-2016#t=2m53s]
2016e: "Ulven og nynorsken". på Framtida.no, 06.05.2016. [http://lnk.no/kommentar/kommentar/4214-ulven-og-nynorsken]
2016d: "Ulven og nynorsken" i Gudbrandsdølen Dagningen...
2016c: "Ulven og nynorsken" i Hamar Arbeiderblad ...
2016b: "Våre vakre skriftspråk" i Hamar Arbeiderblad ...
2016a: "Hedmark" i Hamar Arbeiderblad ...
  ...
2015y: "Språk og følelsar" i Hamar Arbeiderblad, 10.12.2015, s. 32.
2015x: "Språk og følelsar" i Gudbrandsdølen Dagningen, 03.12.2015, s. 2.
2015w: "Skoletvang og ordmagi" i Hamar Arbeiderblad, 08.12.2015, s. 23.
2015v: "Språk og følelsar" i LNK-Nytt, 01.12.2015 [LNK-NYTT]
2015u: "Nynorsk som varemerke" i Hamar Arbeiderblad, 26.11.2015, s. 31
2015t: No kan du sove, vesle gut (barnebok), illustr. Bente-Linn Bergene Huseby. Liv forlag, Vestfold. Okt. 2015
2015s: "Mat for Mons" i LNK-Nytt, 22.09.2015 [LNK-Nytt]
2015r: "Mat for Mons" på Hamar-Dagblad.no, 21.09.2015 [HD]
2015q: "Mat for Mons" i Østlendingen, 21.09.2015, s. 23.
2015p: "Mat for Mons" på Høgskolen i Hedmark, hihm.no, 15.09.2015, [>Hihm]
2015o: "Mat for Mons" i Hamar Arbeiderblad, 15.09.2015, s. 23. [>HA]
2015n: "Mat for Mons" i Gudbrandsdølen Dagningen, 07.09.2015, s. 23.
2015m: "Hamar dialekt og mållag" i Hamar Arbeiderblad, 28.05.2015, s. 29.
2015l: "Likestilling og ytringsfridom" i Hamar Arbeiderblad, 16.05.2015, s. 25.
2015k: "Nokre språkfakta" i Hamar Arbeiderblad, 29.04.2015, s. 24.
2015j: "Nynorsk og samisk" i Gudbrandsdølen Dagningen, 01.04.2015, s. 47.
2015i: "Nynorsk og samisk" i Hamar Arbeiderblad, 27.03.2015, s. 29.

2015h:

"Sexy språk" i Gudbrandsdølen Dagningen, 21.03.2015, s. 52.

2015g:

"Sexy språk" i Hamar Arbeiderblad, 20.03.2015, s. 19.

2015f:

"Engelsk, fransk og nynorsk" i Hamar Arbeiderblad, 19.03.2015, s. 21.
2015e: "Engelsk, fransk og nynorsk" i Gudbrandsdølen Dagningen, 19.03.2015, s. 31.
2015d: "Engelsk, fransk og nynorsk" i LNK-Nytt, 18.03.2015. [http://lnk.no/kommentar/kommentar/3820-engelsk-fransk-og-nynorsk]
2015c: "Om å lære norsk" i Hamar Arbeiderblad, 20.02.2014, s. 28.
2015b:      Intervju om bokprosjekt om Hamar-dialekta på NRK radio "P1 Morgen fra Hedmark og Oppland", ca. 08.10, 22.01.2015. [http://radio.nrk.no/serie/distriktsprogram-hedmark-og-oppland/DKHE01001615/22-01-2015#t=1h51m3s]
2015a:      Intervju om bokprosjekt om Hamar-dialekta: "Hamardialekta i bok" i Hamar Arbeiderblad, 21.01.2015, s. 39.
2014cr: "Utvikling av nettbaserte undervisningsressursar". Delprosjekt 7 i Rapport: E-læringsprosjektet på LUNA. Et utviklingsprosjekt innenfor området e-læring. Studieåret 2013-2014. Elin Bakke, Morten Bjørnebye, Jens Haugan, Tove Sommervold, Dag Tangen, Inger Vigmostad, Gerd Wikan.
2014cq: Dikt: "Desemberdikt" på Magasinett.no, 11.12.2014. [http://magasinett.no/synsingar/1164-desemberdikt]
2014cp: Dikt: "Mållaus" på Magasinett.no, 04.12.2014. [http://magasinett.no/synsingar/1163-mallaus]
2014co:      "På tråden" (bokstaven y) i Hamar Arbeiderblad, 14.11.2014, s. 48.
2014cn: "Ein fonetisk bytur" i Hamar Arbeiderblad, 07.11.2014, s. 29.
2014cm: "Fonetisk bytur" i Hamar Dagblad, 06.11.2014, s. 12.
2014cl: "Fonetisk bytur" i Gudbrandsdølen Dagningen, 03.11.2014, s. 33.
2014ck: "Sanning om norsk" i VG, 01.11.2014, s. 34-35.
2014cj: "Sanna om nynorsk" i Gudbrandsdølen Dagningen, 01.11.2014, s. 50.
2014ci: "Fonetisk bytur" i LNK-Nytt, 27.10.2014. [http://lnk.no/kommentar/kommentar/3653-fonetisk-bytur-]
2014ch:      Intervju om den niande ecoMEDIAeurope-konferansen på Hamar 20.-23. oktober 2014: "Framtidas utdanning diskuteres på Hamar" i Hamar Arbeiderblad, 22.10.2014, s. 45.
2014cg: "Running After the Students - Teaching on Sale on Facebook" i Sabanci, Şahin & Yilmaz (eds.) 2014: E-Competence: Needs and Demands of Innovative Education. The 8th International Topical Conference ecoMEDIAeurope Network. Antalya, Turkey: Akdeniz University. pp. 65-71.
2014cf: "E-competence, Innovative Education and Strategic Learning" i Sabanci, Şahin & Yilmaz (eds.) 2014: E-Competence: Needs and Demands of Innovative Education. The 8th International Topical Conference ecoMEDIAeurope Network. Antalya, Turkey: Akdeniz University. pp. 27-35.
2014ce: "Verkeleg språkrot" i Hamar Arbeiderblad, 02.10.2014, s. 26.
2014cd: "Diskriminering" i Hamar Arbeiderblad, 29.09.2014, s. 25.
2014cb: "Jantelova for forskarar" i Oppland Arbeiderblad, 22.09.2014, s. .
2014ca: "Jantelova for forskarar" i LNK-Nytt, 22.09.2014. [http://www.lnk.no/kommentar/kommentar/3613-jantelova-for-forskarar]
2014bz: "Jantelov for forskarar" i Gudbrandsdølen Dagningen, 20.09.2014, s. 45.
2014by: "Jantelova for forskarar" i Hamar Arbeiderblad, 19.09.2014, s. 26.
2014bx: "Frivilligheit på Stortorget" i Hamar Arbeiderblad, 11.09.2014, s. 24.
2014bw: "Fisken som rir på grus" i Hamar Arbeiderblad, 09.07.2014, s. 21.
2014bv: "Fisken som rir på grus" i Gudbrandsdølen Dagningen, 07.07.2014, s. 33.
2014bu:      Intervju om den nynorske utgåva av Grunnlova, NRK TV Østnytt, 26.06.2014
[http://tv.nrk.no/serie/distriktsnyheter-oestnytt#t=4m48s]
2014bt:      Intervju om den nynorske utgåva av Grunnlova, NRK Radio Her og nå hovedsending, 26.06.2014
[http://radio.nrk.no/serie/her-og-naa-hovedsending#t=24m42s]
2014bs:      Intervju om den nynorske utgåva av Grunnlova, NRK Radio Hedmark og Oppland, P1 Ettermiddag i Hedmark og Oppland, 26.06.2014
[http://radio.nrk.no/serie/distriktsprogram-hedmark-og-oppland/DKOP02012714/26-06-2014#t=2h2m39s]
2014br: "Framsnakking av språk" i Hamar Arbeiderblad, 12.06.2014, s. 26.
2014bq: "Eit språkleg svømmekurs" i Hamar Arbeiderblad, 26.05.2014, s. 30.
2014bp: "Språkleg svømmekurs" i Hamar Dagblad, 19.05.2014, s. 17.
2014bo: "Språkleg svømmekurs" i LNK-Nytt, 19.05.2014. [http://lnk.no/kommentar/sprakrad/3479-sprakleg-svommekurs]
2014bn: "Kina og nyorsken" i Gudbrandsdølen Dagningen, 15.05.2014, s. 38.
2014bm: "Kina og nyorsken" i Hamar Arbeiderblad, 09.05.2014, s. 22.
2014bl: "Kina og nyorsken" i LNK-Nytt, 08.05.2014. [http://lnk.no/kommentar/kommentar/3470-kina-og-nynorsken-]
2014bk: "Kina og nyorsken" i Hamar Dagblad, 08.05.2014, s. 16.
2014bj: "Målfolk på Eidsvoll" iHamar Arbeiderblad, 08.04.2014, s. 24.
2014bi: "Målfolk på Eidsvoll" i LNK-nytt, 07.04.2014. [http://lnk.no/kommentar/kommentar/3440-malfolk-pa-eidsvoll]
2014bh: "Jamvekt og overvekt" i Gudbrandsdølen Dagningen, 01.04.2014, s. 38.
2014bg: "Jamvekt og overvekt" i Hamar Arbeiderblad, 31.03.2014, s. 24.
2014bf:      Skrev seg til topps. [Intervju i samband med Skrivekonkurransen 2014, Hamar Arbeiderblad 29.03.2012, s. 49.]
2014be: "Jamvekt og overvekt" i Hamar Dagblad, 27.03.2014, s. 16-17.
2014bd: "Jamvekt og overvekt" i LNK-nytt, 24.03.2014. [http://lnk.no/kommentar/kommentar/3421-jamvekt-og-overvekt]
2014bc: "Røsslyng til lunsj" i Hamar Dagblad, 20.03.2014, s. 16.
2014bb:      Tid for å ta pennen fatt. [Intervju i samband med Skrivekonkurransen 2014, Hamar Arbeiderblad 11.03.2012, s. 38.]
2014ba: "Med røsslyng til lunsj" i Hamar Arbeiderblad, 11.03.2014, s. 30.
2014az: "Røsslyng til lunsj" i Gudbrandsdølen Dagningen, 04.03.2014, s. 38.
2014ay: "Ordkløyveri" i Hamar Dagblad, 28.02.2014, s. 27.
2014ax: "Morsmålsdagen og grunnlova" på Framtida.no, 21.02.2014. [http://framtida.no/articles/morsmalsdagen-og-grunnlova#.Uwe4Q4WUP6Y]
2014aw: "Morsmålsdagen og grunnlova" i LNK-nytt, 21.02.2014. [http://lnk.no/kommentar/kommentar/3390-morsmalsdagen-og-grunnlova]
2014av: "Karl den store" i Hamar Dagblad, 20.02.2014, s. 16-17.
2014au: "Ordkløyveri" i Gudbrandsdølen Dagningen, 20.02.2014, s. 38.
2014at: "Ordkløyveri" i LNK-NYTT, 17.02.2014. [http://lnk.no/kommentar/kommentar/3385-ordkloyveri]
2014as: "Vællentains dei - Vil du være min Jens?" i Hamar Arbeiderblad, 13.02.2014, s. 27.
2014ar: "Vællentains dei" i Hamar Dagblad, 13.02.2014, s. 2.
2014aq: "Vællentains dei" i Gudbrandsdølen Dagningen, 11.02.2014, s. 30.
2014ap: "Karl den store" i Hamar Arbeiderblad, 10.02.2014, s. 29.
2014ao: "Karl den store" i LNK-NYTT, 04.02.2014. [http://lnk.no/kommentar/kommentar/3370-karl-den-store].
2014an: "Brørne Grimm" i Hamar Arbeiderblad, 31.01.2014, s. 25.
2014am: "Brørne Grimm" i Hamar Dagblad, 30.01.2014, s. 16-17.
2014al: "Brørne Grimm" i LNK-NYTT, 28.01.2014. [http://lnk.no/kommentar/kommentar/3362-brorne-grimm]
2014ak: "Brørne Grimm" på Magasinett.no, 28.01.2014. [http://magasinett.no/synsingar/1051-brorne-grimm]
2014aj: "Arne Garborg" i Gudbrandsdølen Dagningen, 25.01.2014, s. 53.
2014ai: "Verda er slik du seier ho er" i Hamar Arbeiderblad, 24.01.2014, s. 24.
2014ah: "Verda er slik du seier ho er" i Hamar Dagblad, 23.01.2014, s. 16.
2014ag: "Arne Garborg" i Hamar Arbeiderblad, 21.01.2014, s. 23.
2014ah: "Verda er slik du seier ho er" i LNK-Nytt, 20.01.2014. [http://lnk.no/kommentar/kommentar/3352-verda-er-slik-du-seier-ho-er]
2014af: "Arne Garborg" i Hamar Dagblad, 16.01.2014, s. 16.
2014ae: "Arne Garborg" i LNK-NYTT, 14.01.2014. [http://www.lnk.no/kommentar/kommentar/3344-arne-garborg].
2014ad: "Eit tilfeldig språkmøte" i Hamar Dagblad, 08.01.2013, s. 16-17
2014ac: "Eit tilfeldig språkmøte" i Hamar Arbeiderblad, 08.01.2013, s. 23.
2014ab: "Kommentar: Eit tilfeldig språkmøte" i LNK-NYTT, 02.01.2014. [http://lnk.no/http://lnk.no/kommentar/kommentar/3332-kommentar-eit-tilfeldig-sprakmote-].
2014aa: "Tilfeldig språkmøte" i Gudbrandsdølen Dagningen, 06.01.2013, s. 33.
2013fq:          Intervju om Hamar dialekt- og mållag og Språkåret 2013 og speling av Ivar Aasen var ein travel mann på NRK Hedmark og Oppland, 19.12.2013 (rundt kl. 7 og 16).
2013fp: "Språkåret i Hamar" i Hamar Arbeiderblad, 19.12.2013, s. 26.
2013fo: "Språkåret i Hamar" i Hamar Dagblad, 19.12.2013, s. 16.
2013fn:          Er han Noregs mest aktive målleiar? framtida.no, 17.12.2013.
2013fm: "Kundekommunikasjon" i Hamar Arbeiderblad, 13.12.2013, s. 32.
2013fl: "Kundekommunikasjon" i Hamar Dagblad, 12.12.2013, s. 16.
2013fk: "Språkåret - Mens vi venter på jula" i Gudbrandsdølen Dagningen, 06.12.2013, s. 38.
2013fj: "Språkåret - Mens vi venter på jula" i Hamar Arbeiderblad, 06.12.2013, s. 30.
2013fi: "Språkåret - Mens vi venter på jula" i Hamar Dagblad, 05.12.2013, s. 16.
2013fh: "Språkmonsen" i Gudrandsdølen Dagningen, 02.12.2013, s. 33.
2013fg: "Språkmonsen" i Hamar Arbeiderblad, 28.11.2013, s. 24.
2013ff: "Språkmonsen" i Hamar Dagblad, 28.11.2013, s. 17.
2013fe: "Kommentar: Språkmonsen" i LNK-NYTT, 25.11.2013. [http://lnk.no/kommentar/kommentar/3296-kommentar-sprakmonsen]

2013fd:

"Språkåret - Kommunikasjon" i Hamar Dagblad, 21.11.2013, s. 17.

2013fc:

"Kommunikasjon" i Hamar Arbeiderblad, 20.11.2013, s. 27.

2013fb:

"Språkåret - Kommunikasjon" i LNK-nytt, 18.11.2013. [http://lnk.no/kommentar/kommentar/3288-sprakaret-kommunikasjon]

2013fa:

"Framtida til nynorsken" i Norsk Tidend, nr. 5, november 2013, s. 24-25.

2013ez: "Dialektriket Noreg" i Hamar Arbeiderblad, 14.11.2013, s. 28.

2013ey:

"Dialektriket Noreg" i Hamar Dagblad, 14.11.2013, s. 16.
2013ex: "Dialektriket Noreg" i Gudbrandsdølen Dagningen, 12.11.2013, s. 38.
2013ew: "Dialektriket Noreg" i LNK-NYTT, 11.11.2013. [http://lnk.no/kommentar/kommentar/3279-kommentar-dialektriket-noreg]
2013ev: "Skolens reise i tid" i Hamar Arbeiderblad, 11.11.2013, s. 30.
2013eu: "Språkåret - Språk som handling" i Gudbrandsdølen Dagningen, 11.11.2013, s. 33.
2013et: "Språkåret - Språk som handling" i Hamar Dagblad, 07.11.2013, s. 16.
2013es: "Språkåret - Språk som handling" i Hamar Arbeiderblad, 06.11.2013, s. 19.
2013er: "Kommentar: Språkåret - Språk som handling" i LNK-NYTT, 04.11.2013. [http://lnk.no/kommentar/kommentar/3270-kommentar-sprakaret-sprak-som-handling]

2013eq:

"Språkåret - Øydejorder som poesi" i Hamar Arbeiderblad, 04.11.2013, s. 28.

2013ep:

"Fløyet og flydd" i Hamar Arbeiderblad, 31.10.2013, s. 26.

2013eo:

"Språkåret - Øydejorder som poesi" i Hamar Dagblad, 31.10.2013, s. 17.

2013en:

"Språkåret - Øydejorder som poesi" i Gudbrandsdølen Dagningen, 30.10.2013, s. 39.
2013em: "Kommentar: Språkåret - Øydejorder som poesi" i LNK-NYTT, 28.10.2013. [http://lnk.no/kommentar/kommentar/3265-kommentar-sprakaret-oydejorder-som-poesi]

2013el:

"Språkåret - FN-dagen" i Gudbrandsdølen Dagningen, 26.10.2013, s. 54.

2013ek:

"Språkåret - FN-dagen" i Hamar Dagblad, 24.10.2013, s. 16-17.

2013ej:

"Språkåret - FN-dagen" i Hamar Arbeiderblad, 24.10.2013, s. 26.

2013ei:

"Veg-visaren?" i Hamar Arbeiderblad, 23.10.2013, s. 26.

2013eh:

"God vin til ein god ven" i Hamar Arbeiderblad, 21.10.2013, s. 28.

2013eg:

"Språkåret - God vin til ein god ven" i Gudbrandsdølen Dagningen, 18.10.2013, s. 39.

2013ef:

"Språkåret - God vin til ein god ven" i Hamar Dagblad, 17.10.2013, s. 17.

2013ee:

"Språkåret - Aasen i Hedmark" i Østlendingen 12.10.2013, s. 34.
2013ed: "Kommentar: Språkåret - Kva vondt har desse borna gjort?" LNK-NYTT, 10.10.2013. [http://lnk.no/kommentar/kommentar/3242-kommentar-sprakaret-kva-vondt-har-desse-borna-gjort]

2013ec:

"Språkåret - Aasen i Hedmark" i Hamar Arbeiderblad, 10.10.2013, s. 27.

2013eb:

"Språkåret - Aasen i Hedmark" i Hamar Dagblad, 10.10.2013, s. 17.

2013ea:

"Framtida til nynorsken" i framtida.no, 08.10.2013. [http://www.framtida.no/articles/framtida-til-nynorsken#.UlP2bBBZlGo]

2013dz:

"Språkåret - Kva vondt har desse borna gjort?" i Østlendingen, 05.10.2013, s. 36.

2013dy:

"Språkåret - Kva vondt har desse borna gjort?" i Hamar Arbeiderblad, 04.10.2013, s. 26.

2013dx:

"Språkåret - Kva vondt har desse borna gjort?" i Hamar Dagblad, 03.10.2013, s. 17.

2013dw:

"Spansk og norsk sidemål" i Hamar Arbeiderblad, 02.10.2013, s. 26.

2013dv:

"Språkåret - Kva vondt har desse borna gjort?" i Gudbrandsdølen Dagningen, 01.10.2013, s. 39.

2013du:

"Vikingane og vatn" i Hamar Dagblad, 26.09.2013, s. 16.

2013dt:

"Vikingane og vatn" på nettsidene til Høgskolen i Hedmark, 25.09.2013. [http://www.hihm.no/Hovedsiden/Forskning/Forskningsdagene/Kronikker/Vikingane-og-vatn]

2013ds:

"Vikingane og vatn" i Hamar Arbeiderblad, 25.09.2013, s. 22.

2013dr:

"Vikingane og vatn" i Gudbrandsdølen Dagningen, 24.09.2013, s. 39.
2013dq: "Kinesisk sidemålsdebatt" i Hamar Dagblad, 19.09.2013, s. 17.
2013dp: "Kinesisk sidemålsdebatt" i Hamar Arbeiderblad, 18.09.2013, s. 19.

2013do:

"Kva seier reven?" i Hamar Arbeiderblad, 12.09.2013, s. 27.

2013dn:

"Kva seier reven?" i Hamar Dagblad, 12.09.2013, s. 17.

2013dm:

"Kva seier reven?" i Gudbrandsdølen Dagningen, 10.09.2013, s. 39.

2013dl:

"Kommentar: Kva seier reven?", LNK-NYTT, 09.09.2013. [http://lnk.no/kommentar/kommentar/3197-kva-seier-reven]
2013dk: "På Tampen" (Kirsten Flagstad-festivalen) i Norsk Tidend, 4-2013 (09.09.2013), s. 32.

2013dj:

"Heia dialektene" i Hamar Arbeiderblad, 04.09.2013, s. 28.

2013di:

"Språkår og valår" i Hamar Arbeiderblad, 26.08.2013, s. 36.

2013dh:

"Dialekt og politikk" i Hamar Arbeiderblad, 24.08.2013, s. 37.

2013dg:

"Språkår og valår" i Hamar Dagblad, 22.08.2013, s. 19.

2013df:

"Kommentar: Språkår og valår", LNK-NYTT, 15.08.2013. [http://lnk.no/kommentar/kommentar/3167-sprakar-og-valar]

2013de:

"Språkår og valår" i Gudbrandsdølen Dagningen, 15.08.2013, s. 39.

2013dd:

"Nordiske skriftspråk" i Hamar Arbeiderblad, 15.08.2013, s. 21.
2013dc:          Til lyst og lære, framtida.no, 13.08.2013.
2013db: "Kommentar: Ivar Aasen - språkets messias", LNK-NYTT, 06.08.2013. [http://lnk.no/kommentar/kommentar/3157-ivar-aasen-sprakets-messias]
2013da:          Intervju om utspelet til Liv Signe Navarsete om nynorsk som offisiell målform på NRK Hedmark og Oppland (kveldssendinga/-ar).
2013cz:          Intervju om 200-årsjubileet til Ivar Aasen og speling av Ivar Aasen var ein travel mann på NRK Hedmark og Oppland (rundt kl. 7 og 16).

2013cy:

"Ivar Aasen - språkets messias" i Hamar Arbeiderblad, 03.08.2013, s. 34.

2013cx:

"Ivar Aasen - språkets messias" i Gudbrandsdølen Dagningen, 02.08.2013, s. 2.

2013cw:

"Ivar Aasen - språkets messias" i Hamar Dagblad, 01.08.2013, s. 2.

2013cv:

"Språkåret- Barn og språk" i Hamar Dagblad, 01.08.2013, s. 16.

2013cu:

"Svar på spørsmålet om Gitvola" i Hamar Arbeiderblad, 01.08.2013, s. 26.

2013ct:

"Folkeetymologi - spis og spiss" i Hamar Arbeiderblad, 10.07.2013, s. 26.
2013cs: "Når barn lærer å snakke" i Gudbrandsdølen Dagningen, 08.07.2013, s. 33.

2013cr:

"Barn og språk" i Hamar Arbeiderblad, 04.07.2013, s. 25.

2013cq:

"Spiskammer" i Hamar Arbeiderblad, 03.07.2013, s. 22.
2013cp: "Kommentar: Barn og språk", LNK-NYTT, 28.06.2013. [http://lnk.no/kommentar/kommentar/3123-kommentar-sprakaret-barn-og-sprak]

2013co:

"Dialektene rundt Mjøsa" i Hamar Dagblad, 27.06.2013, s. 16.

2013cn:

"Dialektene rundt Mjøsa" i Hamar Arbeiderblad, 24.06.2013, s. 30.

2013cm:

"Kirsten Flagstad-festivalen" i Hamar Arbeiderblad, 21.06.2013, s. 28.
2013cl: "Språkåret - Kirsten Flagstad-festivalen" i Hamar Dagblad, 20.06.2013, s. 17.
2013ck: "Hemmelege språk" i Gudbrandsdølen Dagningen, 18.06.2013, s. 38.
2013cj: "Språkåret - Handskriftleg mangfald" i Hamar Arbeiderblad, 11.06.2013, s. 24.
2013ci: "Hemmelege språk" i Hamar Arbeiderblad, 06.06.2013, s. 32.
2013ch: "Hemmelege språk" i Hamar Dagblad, 06.06.2013, s. 17.
2013cg:          Intervju og live-speling på NRK Vestfold (rundt kl. 16) om Språkåret 2013 og konsert på Café Pi, Tønsberg.
2013cf: "Språkåret - Menneske og språk i Noreg" i Hamar Arbeiderblad, 30.05.2013, s. 31.
2013ce: "Språkåret - Menneske og språk i Noreg" i Hamar Dagblad, 30.05.2013, s. 16.
2013cd: "Språkåret - dialektmangfald" i Gudbrandsdølen Dagningen, 23.05.2013, s. 39.
2013cb: "Kommentar: Språkåret: Dialektmangfald", LNK-NYTT, 16.05.2013. [http://lnk.no/kommentar/kommentar/3069-sprakaret-dialektmangfald]
2013ca: "Språkåret - dialektmangfald" i Hamar Dagblad, 16.05.2013, s. 16-17.
2013bz: "Dialektmangfald" i Hamar Arbeiderblad, 15.05.2013, s. 25.
2013by: "Gamle kjenningar" i Hamar Arbeiderblad, 10.05.2013, s. 34.
2013bx: "Språkåret - Gamle kjenningar" i Hamar Dagblad, 08.05.2013, s. 17.
2013bw: "Språkdronning Vigdís" i Hamar Dagblad, 25.04.2013, s. 16.
2013bv: "Språkdronning Vigdís" i Hamar Arbeiderblad, 24.04.2013, s. 24.
2013bu: "Språkåret - Jørgen Moe" i Hamar Arbeiderblad, 22.04.2013, s. 30.
2013bt: "Språkåret - Jørgen Moe" i Hamar Dagblad, 18.04.2013, s. 16.
2013bs: "Språkåret - Språk i mellomalderen" i Hamar Arbeiderblad, 15.04.2013, s. 27.
2013br: "Språk i krise" i Hamar Arbeiderblad, 12.04.2013, s. 27.
2013bq: "Forsking og sludder" i Hamar Arbeiderblad, 11.04.2013, s. 29.
2013bp: "Skriftspråk og talespråk i mellomalderen" i Hamar Dagblad, 11.04.2013, s. 16.
2013bo: "Språkåret - Diplom i norsk" i Gudbrandsdølen Dagningen, 04.04.2013, s. 27. [Også trykt i HD og HA, 04.03.2013.]
2013bn: "Diplom i norsk" i Hamar Arbeiderblad, 04.04.2013, s. 27. [Også trykt i HD, 04.03.2013.]
2013bm: "Språkåret - Diplom i norsk" i Hamar Dagblad, 04.04.2013, s. 12.
2013bm: "Kommentar: Språkåret - Diplom i norsk" i LNK-Nytt, 26.03.2013. [http://lnk.no/kommentar/kommentar/2995-sprakaret-diplom-i-norsk]
2013bl: "Språkåret - Håkon IV Magnusson og frue" i Hamar Arbeiderblad, 25.03.2013, s. 33. [Også trykt i HD, 07.03.2013.]
2013bk: "Hurra for Hamar og 'n Gregers" i Hamar Dagblad, 21.03.2013, s. 19. [Også trykt i HA, 20.03.2013.]
2013bj:

"Språkåret - Kongen over Nordvegen" i Hamar Arbeiderblad, 21.03.2013, s. 31. [Også trykt i HD, 21.02. og GD 23.02.2013.]

2013bi: "Hamar og 'n Gregers" i Hamar Arbeiderblad, 20.03.2013, s. 28.
2013bh: "Språkåret - Mellomnorsk" i Hamar Arbeiderblad, 15.03.2013, s. 28. [Også trykt i HD, 14.03.2013.]
2013bg: "Språkåret - Mellomnorsk" i Hamar Dagblad, 14.03.2013, s. 16.
2013bf:          Skrivekonkurransen 2013 - Johannes til topps i Hamar Arbeiderblad, 12.03.2013, s. 45.
2013be: "Språkåret - Håkon IV Magnusson og frue" i Hamar Dagblad, 07.03.2013, s. 18.
2013bd: "Språkrådet og samnorsk" i Hamar Arbeiderblad, 07.03.2013, s. 32.
2013bc: "Språkåret og Håkon jarl" i Hamar Arbeiderblad, 02.03.2013, s. 34. [Også trykt i HD, 28.02.2013.]
2013bb: "Språkåret - Håkon jarl i Oppland og Hedmark" i Hamar Dagblad, 28.02.2013, s. 14.
2013ba: "Norrønafolket, det vil fare" i Hamar Arbeiderblad, 28.02.2013, s. 29. [Også trykt i HD, 14.02. og GD 16.02.2013.]
2013az: "Språkåret - Harald, konge over Nordvegen" i Gudbrandsølen Dagningen, 23.02.2013, s. 53. [Også trykt i HD, 21.02.2013.]
2013ay: "Dialekt som sidemål" i Hamar Arbeiderblad, 22.02.2013, s. 25.
2013ax: "Språkåret - Harald, konge over Nordvegen" i Hamar Dagblad, 21.02.2013, s. 21.
2013aw: "Språkåret - Norrønafolket, det vil fare" i Gudbrandsølen Dagningen, 16.02.2013, s. 60. [Også trykt i HD, 14.02.2013.]
2013av: "Språkåret - Norrønafolket, det vil fare" i Hamar Dagblad, 14.02.2013, s. 18.
2013au: "Eit asiatisk tungemål og gudespråk" i Hamar Arbeiderblad, 14.02.2013, s. 24. [Også trykt i HD, 09.02.2013.]
2013at: "Norsk, eit asiatisk tungemål og gudespråk" i Gudbrandsdølen Dagningen, 09.02.2013, s. 52. [Også trykt i HD, 07.02. og GD 08.02.2013.]
2013as: "Språkåret - norsk, eit asiatisk tungemål og gudespråk" i Gudbrandsdølen Dagningen, 08.02.2013, s. 46. [Også trykt i HD, 07.02.2013.]
2013ar: "Språkåret - Norsk, eit asiatisk tungemål og gudespråk" i Hamar Dagblad, 07.02.2013, s. 21.
2013aq: "Språkåret - Den første grammatikar" i Gudbrandsdølen Dagningen, 01.02.2013, s. 38. [Også trykt i HD, 31.01.2013 og HA 01.02.2013]
2013ap: "Språkåret - Den første grammatikar" i Hamar Arbeiderblad, 01.02.2013, s. 33. [Også trykt i HD, 31.01.2013]
2013ao: "Språkåret - Den første grammatikar" i Hamar Dagblad, 31.01.2013, s. 17.
2013an: "Språkleg mangfald" i Hamar Arbeiderblad, 31.01.2013, s. 26.
2013am: "Otfrid von Weißenburg og Ivar Aasen" i Hamar Arbeiderblad, 25.01.2013, s. 25.
2013al: "Språkåret - frå Otfrid von Weißenburg til Ivar Aasen". LNK-NYTT, 24.01.2013. [http://www.lnk.no/mobilnyhende/2887-kommentar-sprakaret-fra-otfrid-von-weissenburg-til-ivar-aasen]
2013ak: "Språkåret - frå Otfrid von Weißenburg til Ivar Aasen" i Hamar Dagblad, 24.01.2013, s. 18.
2013aj: "Språkåret og Riksmålsforbundet" i Gudbrandsdølen Dagningen, 18.01.2013, s. 38. [Også trykt i HA og HD, 17.01.2013]
2013ai: "Språkåret og Riksmålsforbundet" i Hamar Dagblad, 17.01.2013, s. 20. [Også trykt i HA, 17.01.2013]
2013ah: "Språkåret - Riksmålsforbundet" i Hamar Arbeiderblad, 17.01.2013, s. 24. [Også trykt i HD, 17.01.2013]
2013ag: "Frå norskstudent til norsklærar - frå teori til didaktisk refleksjon". Rapport nr. 1 - 2013. Høgskolen i Hedmark.
2013af: "Språkåret og Det Norske Teatret" i Hamar Dagblad, 10.01.2013, s. 17. [Også trykt i GD, 08.01.2013 og HA 09.01.2013.]
2013ae: "Språkåret og Det Norske Teatret" i Hamar Arbeiderblad, 09.01.2013, s. 27. [Også trykt i GD, 08.01.2013]
2013ad: "Språkåret og Det Norske Teatret" i Gudbrandsdølen Dagningen, 08.01.2013, s. 31.
2013ac: "Språkåret 2013 - frå tilskodar til deltakar". Noregs Mållag sine nettsider 03.01.2013 [http://www.nm.no/tekst.cfm?id=3608].
2013ab: "Språkåret 2013 - frå tilskodar til deltakar" i Hamar Dagblad, 03.01.2013, s. 14.
2013aa:       Jens Haugan er klar for språkåret. Hamar Arbeiderblad, 02.01.2013, s. 48.
2012dn: "Johansen og Derrick" i Hamar Arbeiderblad, 29.12.2012, s. 44.
2012dm: "Språkåret 2013 - frå tilskodar til deltakar". LNK-NYTT, 21.12.2012. [http://www.lnk.no/kommentar/kommentar/2855-sprakaret-2013-fra-tilskodar-til-deltakar]
2012dl: "Ragnarocking around the Christmas tree" i Hamar Dagblad, 20.12.2012, s. 14.
2012dk: "André Bjerke og riksmålet" i Hamar Arbeiderblad, 18.12.2012, s. 27.
2012dj: "Fy til grisen, for eit stilig namn!" i Hamar Dagblad, 13.12.2012, s. 15.
2012di: "André Bjerke og sproget" i Hamar Dagblad, 13.12.2012, s. 2.
2012dh: "Hurra for Ivar Aasen og Språkåret 2013". Jul i Valdres, 53. årgang 2012, s. 24 [Også trykt i HD 09.08.2012, s. 14, og HA 16.08.2012, s. 28 og på Noregs Mållag sine nettsider 16.08.2012.]
2012dg: "Juleshopping - hands on" i Hamar Dagblad, 06.12.2012, s. 17.
2012df: "Gledelig påventstid!" i Hamar Dagblad, 29.11.2012, s. 32.
2012de: "På ein måte, liksom" i Hamar Arbeiderblad, 29.11.2012, s. 30.
2012dd: "Tunnel eller tunell?" i Gudbrandsdølen Dagningen, 24.11.2012, s. 53.
2012dc: "Om vinsglas, fuging og morfologi" i Hamar Dagblad, 22.11.2012, s. 16.
2012db: "Språkpolitisk offerlam" i Hamar Arbeiderblad, 19.11.2012, s. 28.
2012da: "Syntaks er kult!" i Hamar Dagblad, 15.11.2012, s. 14.
2012cz:       "Setningsanalyse" intervju om "setningsanalysesongen" på NRK Hedmark og Oppland, 15.11.2012, kl. 07.45.
2012cy: "Passive agentar" i Hamar Dagblad, 01.11.2012, s. 14.
2012cx: "Norsk anno 2012" i Hamar Arbeiderblad, 29.10.2012, s. 29.
2012cw:       "Fikk skyte på målmannen" i Hamar Arbeiderblad, 25.10.2012, s. 44-45.
2012cv: "Austmannamålet" i Hamar Arbeiderblad, 19.10.2012, s. 21.
2012cu: "Kva er subjektet? Gudane veit!" i Gudbrandsdølen Dagningen, 19.10.2012, s. 39. [også trykt i HA 01.10.]
2012ct: "Austmannalaget" i Gudbrandsdølen Dagningen, 18.10.2012, s. 47.
2012cs: "Kva er eigentleg det førebelse subjektet?" i Hamar Dagblad, 18.10.2012, s. 17.
2012cr: "Retorikk og argumentasjon" i Hamar Arbeiderblad, 12.10.2012, s. 30.
2012cq: "Språkrealisme" i Gudbrandsdølen Dagningen, 11.10.2012, s. 31. [også trykt 08.10. og 04.10.]
2012cp: "Språkrealisme" i Gudbrandsdølen Dagningen, 08.10.2012, s. 33. [også trykt 04.10.]
2012co: "Språkrealisme" i Gudbrandsdølen Dagningen, 04.10.2012, s. 31.
2012cn: "Ikkje ver så formell, da" i Hamar Dagblad, 04.10.2012, s. 17.
2012cm:

"Kva er subjektet? Gudane veit!" i Hamar Arbeiderblad, 01.10.2012, s. 29.

2012cl: "Framandspråk i skolen" i Hamar Arbeiderblad, 27.09.2012, s. 25.
2012ck: "Språk og samfunn" i Hamar Dagblad, 20.09.2012, s. 2.
2012cj: "Språkpolitikk - blir det frivillig sidemål?" i Hamar Arbeiderblad, 19.09.2012, s. 25.
2012ci: "Allspråkåret" i Hamar Arbeiderblad, 17.09.2012, s. 32.
2012ch: "Skjor enough" i Hamar Dagblad, 13.09.2012, s. 18.
2012cg: "Språkleg drama" i Hamar Arbeiderblad, 12.09.2012, s. 24.
2012cf: "Kardemommelova viktare enn etnisitet" i Hamar Arbeiderblad, 10.09.2012, s. 28.
2012ce: "Kva er dårleg norsk?". Huskelappen nr. 13, 07.09.2012, s. 27.
2012cd: "Etnisitet i Kardemommeby" i Hamar Dagblad, 06.09.2012, s. 19.
2012cc: "Språkleg samling". Hamar Arbeiderblad, 31.08.2012, s. 20.
2012cb: "Ny rettskriving for 2000-talet - gled dokker!" Hamar Dagblad, 30.08.2012, s. 17.
2012ca: "Kæm, pus?" Hamar Dagblad, 23.08.2012, s. 15.
2012bz:      Trur på eit allspråkår. LNK-NYTT, 20.08.2012. [http://www.lnk.no/mobilnyhende/2651-trur-pa-eit-allsprakar-i-2013]
2012by: "Den djerve jerven". [Variasjon over same artikkel som var trykt i Hamar Dagblad, 19.08.2010, s. 28.]
2012bx: "Hurra for Ivar Aasen og Språkåret 2013". Noregs Mållag, 16.08.2012.. [Også trykt i HD 09.08.2012, s. 14, og HA 16.08.2012, s. 28]
2012bw: "Hurra for Ivar Aasen og Språkåret 2013". Hamar Arbeiderblad, 16.08.2012, s. 28. [Også trykt i HD 09.08.2012, s. 14]
2012bv: "Hurra for Ivar Aasen og Språkåret 2013". Hamar Dagblad, 09.08.2012, s. 14.
2012bu: "Sol og regn og latter - ha ha ha". Hamar Dagblad, 02.08.2012, s. 14.
2012bt: "Wergeland og Welhaven". Hamar Arbeiderblad, 22.06.2012, s. 30. [Også trykt i HD 21.06.2012, s. 33]
2012bs: "Wergeland og Welhaven". Hamar Dagblad, 21.06.2012, s. 33.
2012br: "Salongfestivalen". Østlendingen, 20.06.2012, s. 35.
2012bq: "Debattskikk og menneskesyn". Hamar Arbeiderblad, 15.06.2012, s. 27.
2012bp: "Begge målformer er like gode". Hamar Dagblad, 14.06.2012, s. 2. [Også trykt i HA 09.06.2012, s. 39]
2012bo: "Begge målformer er like gode". Hamar Arbeiderblad, 09.06.2012, s. 39.
2012bn: "Mjøsdialektane". Hamar Arbeiderblad, 04.06.2012, s. 33.
2012bm: "Lang-Ree og språkhistoriske fakta". Hamar Dagblad, 31.05.2012, s. 17. [Langversjon av Språkhistoriske fakta?, HA 31.05.2012]
2012bl: "Språkhistoriske fakta". Hamar Arbeiderblad, 31.05.2012, s. 29. [Kortversjon av Lang-Ree og språkhistoriske fakta, HD 31.05.2012]
2012bk: "Propagandasjefen - Forfremming". Hamar Arbeiderblad, 29.05.2012, s. 31.
2012bj: "Noreg - vegen mot nord". Rana Blad, 25.05.2012, s. 10-11.
2012bi: "Propagandasjefen". Hamar Arbeiderblad, 25.05.2012, s. 31.
2012bh: "Konfirmasjon i annleislandet". Hamar Dagblad, 16.05.2012, s. 14.
2012bg: "To målformer - Ja, de penga". Hamar Arbeiderblad, 16.05.2012, s. 28.
2012bf: "Fru Frau". Hamar Dagblad, 10.05.2012, s. 17.
2012be: "Subjektiv språkdebatt". Hamar Arbeiderblad, 27.04.2012, s. 26.
2012bd: "Tre tre trer av". Hamar Dagblad, 26.04.2012, s. 2.
2012bc: "Dobbel D Knudsen". Hamar Dagblad, 19.04.2012, s. 17.
2012bb: "NRK og nynorsk". Hamar Arbeiderblad, 16.04.2012, s. 44.
2012ba: "Romantiske Asbjørnsen". Hamar Dagblad, 12.04.2012, s. 18.
2012az: "Snakk dialekt". Hamar Arbeiderblad, 19.03.2012, s. 30.
2012ay: "Nordens dag". Hamar Dagblad, 22.03.2012, s. 2.
2012ax: "André Bjerke og nynorsken - Til Per Johansen". Hamar Arbeiderblad, 19.03.2012, s. 30.
2012aw: "Språkdebatten på Speakers' Corner". Hamar Arbeiderblad, 16.03.2012, s. 27.
2012av: "Kva rakar det deg om eg rakar?" Hamar Dagblad, 05.03.2012, s. 16.
2012au: "Utilbørleg språkhets". Hamar Dagblad, 08.03.2012, s. 16.
2012at: "Utilbørleg språkhets". Hamar Arbeiderblad, 08.03.2012, s. 26.
2012as: "Skrei frå Toten?" Hamar Dagblad, 01.03.2012, s. 20.
2012ar: "Talemål og skriftspråk i skolen". Hamar Arbeiderblad, 24.02.2012, s. 28. [Også trykt i Hamar Dagblad 23.02.2012.]
2012as: "Talemål og skriftspråk i skolen". Hamar Dagblad, 23.02.2012, s. 15.
2012ar: "Målsak". Hamar Dagblad, 16.02.2012, s. 18.
2012aq:      Intervju på NRK TV Østnytt 18.40 om stifting av Hamar dialekt- og mållag. 14.02.2012.
2012ap:      Intervju på NRK P1 Hedmark og Oppland, morgonsendinga (ca. 08.15) om stifting av Hamar dialekt- og mållag. 14.02.2012.
2012ao:      Innbyr til å kjempe om beste tekster. [Intervju i samband med Skrivekonkurransen 2012, Hamar Arbeiderblad 10.02.2012, s. 46.]
2012an: "Er valfridom eit problem?" Hamar Arbeiderblad, 10.02.2012, s. 30. [Kortversjon av "Valfridom i skriftspråka våre", Hamar Dagblad 06.02.2012.]
2012am:      Stifter mållag i Hamar. [Intervju i Hamar Dagblad 09.02.2012, s. 33]
2012al: "Kva seier hesten?" Hamar Dagblad, 09.02.2012, s. 18.
2012ak: "Jøran Folstad og språkdebatten". Hamar Arbeiderblad, 07.02.2012, s. 22.
2012aj: "Valfridom i skriftspråka våre". Gudbrandsdølen Dagningen, 06.02.2012, s. 33.
2012ai: "Som seg hør og bør". Huskelappen nr. 2, 27.01.2012, s. 25.
2012ah: "La det bli lys". Hamar Dagblad, 26.01.2012, s. 28.
2012ag: "Språkleg variasjon". Hamar Arbeiderblad, 26.01.2012, s. 24.
2012af: "Dialektar og skriving". Hamar Arbeiderblad, 21.01.2012, s. 40.
2012ae: "Dialektar og skriving". Gudbrandsdølen Dagningen, 21.01.2012, s. 51.
2012ad: "Dialekt og målformer". Hamar Dagblad, 19.01.2012, s. 17. [Også trykt i Hamar Arbeiderblad, 18.12.2011.]
2012ac: "Møre og Romsdal". Romsdals Budstikke, 18.01.2012, s. 38-39.
2012ab: "Dialekt og målformer". Hamar Arbeiderblad, 18.01.2012, s. 29.
2012aa: "Smørblid med smør og perler for svin". Hamar Dagblad, 12.01.2012, s. 15.
2011zø: "Eg las eit dikt". Venelaget Olav H. Hauge, medlemshefte nr. 2, 2011, s. 12-13.
2011zæ: "Jula er også for nissar og dvergar." Gudbrandsdølen Dagningen, 27.12.2011, s. 33.
2011zz: "Julekveldsvisa for alle". Oppland Arbeiderblad, 24.12.2011, s. 20-21. [Også trykt i Hamar Dagblad, 22.12.2011 og Gudbrandsdølen Dagningen, 23.12.20.]
2011zy: "Julekveldsvisa, suksess på dialekt". Hamar Arbeiderblad, 24.12.2011, s. 42. [Forkorta/bearbeidd versjon av "Julekveldsvisa for alle".]
2011zx: "Julekveldsvisa for alle". Gudbrandsdølen Dagningen, 23.12.2011, s. 2. [Også trykt i Hamar Dagblad, 22.12.2011.]
2011zw "Julekveldsvisa for alle". Hamar Dagblad, 22.12.2011, s. 15.
2011zv: "Om nissar og englar". Gudbrandsdølen Dagningen, 17.12.2011, s. 45.
2011zu: "Møkkasnø!". Hamar Dagblad, 15.12.2011, s. 15.
2011zt:      Tanker om Julekveldsvisa. [Reportasje i Ringsaker Blad, 08.12.2011, s. 16 - 17.
2011zs: "Snedig med snø". Hamar Dagblad, 08.12.2011, s. 16.
2011zr: "Fortauet?". Hamar Dagblad, 24.11.2011, s. 17.
2011zq: "Vant med vott". Hamar Arbeiderblad, 22.11.2011, s. 31.
2011zp: "Hei, Derrick". Hamar Arbeiderblad, 22.11.2011, s. 31.
2011zo: "Skatten frå Vikingskipet". Hamar Dagblad, 10.11.2011, s. 28.
2011zn: "Jens Haugen og Jens Haugan". Hamar Arbeiderblad, 03.11.2011, s. 29.
2011zm:      Startar opp att Hamar mållag. [Intervju i LNK Nytt, 01.11.2011]
2011zl: "Om om". Hamar Dagblad, 27.10.2011, s. 30.
2011zk: "Et dialekt- og mållag i Hamar-regionen?" Hamar Arbeiderblad, 27.10.2011, s. 29.
2011zj: "Vinter, dekk!" Hamar Dagblad, 20.10.2011, s. 30.
2011zi: "Kattepus eller pusekatt?". Hamar Dagblad, 06.10.2011, s. 30.
2011zh:      Målmannen. [Intervju/"Ukens profil" i Hamar Dagblad, 06.10.2011, s. 18-19.]
2011zg: "Lost in translation i Japan". Hamar Dagblad, 29.09.2011, s. 2.
2011zf: "Språkets kjemi - magisk og logisk". Hamar Arbeiderblad, 27.09.2011, s. 24.
2011ze: "Den europeiske språkdagen - 10 år". Hamar Arbeiderblad, 26.09.2011, s. 4-5. [Bearbeidd versjon av same tekst i Hamar Dagblad, 30.09.2010, s. 2.]
2011zd: "Thor - God of thunder". Hamar Dagblad, 22.09.2011, s. 49.
2011zc:      Aldri for sent å lære. [Intervju i Østlendingen 23.09.2011, s. 13.] [Også trykt i Hamar Dagblad, 22.09.2011, s. 10-11.]
2011zb:      Aldri for sent å lære. [Intervju i Hamar Dagblad, 22.09.2011, s. 10-11.] [Også trykt i Østlendingen 23.09.2011, s. 13.]
2011za: "Vespaen stikk ikkje". Hamar Dagblad, 15.08.2011, s. 12.
2011yz: "Språk, kultur og kunnskap". Hamar Dagblad, 18.08.2011, s. 16.
2011yy: "Bokmål som einaste skriftspråk?" Hamar Arbeiderblad, 18.08.2011, s. 30.
2011yx: "Sommar og sombrero". Hamar Dagblad, 11.08.2011, s. 17.
2011yw: "Mer språklig somling". Hamar Arbeiderblad, 26.07.2011, s. 32.
2011yv: "Underlig krav om språkbruk". Hamar Arbeiderblad, 15.07.2011, s. 22.
2011yu: "Stokkes skolepolitikk". Hamar Arbeiderblad, 12.07.2011, s. 22. (også trykt  15.07.2011, s. 21)
2011yt: "Høgres skolepolitikk". Hamar Arbeiderblad, 02.07.2011, s. 35.
2011ys: "Blei du slu i sløyden?" Hamar Dagblad, 23.06.2011, s. 20.
2011yr: "Angrep på privat person eller offentlig debattant?" Hamar Dagblad, 09.06.2011, s. 20. [Litt lengre versjon av kronikken i Hamar Arbeiderblad, 07.06.2011]
2011yq: "Offentlig debatt eller personangrep?" Hamar Arbeiderblad, 07.06.2011, s. 20.
2011yp: "Demokratisk debatt i 2011". Hamar Dagblad, 01.06.2011, s. 17.
2011yo: "Høgre og nynorsk". Hamar Dagblad, 26.05.2011, s. 19.
2011yn: "Sidemålsstilen - Open debatt i lukka forum". Hamar Arbeiderblad, 25.05.2011, s. 30.
2011ym: "Romsdals Budstikke som målberar". Romsdals Budstikke, 21.05.2011, s. 52.
2011yl: "Ekteskapet - ekte og skapt". Hamar Dagblad, 19.04.2011, s. 17.
2011yk: "Målformene og avisenes rolle i samfunnet". Gudbrandsdølen Dagningen, 13.05.2011, s. 38.
2011yj: "Sidemålsstilen som valkampsak". Hamar Arbeiderblad, 11.05.2011, s. 27.
2011yi: "Om vokalar og konsonantar". Hamar Arbeiderblad, 06.05.2011, s. 27.
2011yh: "Utvekslingsstudentar og nynorsk". Hamar Arbeiderblad, 28.04.2011, s. 25.
2011yg: "Fløyte på rømmen". Hamar Dagblad, 14.04.2011, s. 21.
2011yf: "Språk og blanda kort". Hamar Dagblad, 14.04.2011, s. 21. [også trykt i Hamar Arbeiderblad 09.04.2011]
2011ye: "Språk og blanda kort". Hamar Arbeiderblad, 09.04.2011, s. 19.
2011yd: "Det er schwung over svingen". Huskelappen nr. 6, 08.04.2011, s. 42.
2011yc: "Bull og ball med bollar". Hamar Dagblad, 07.04.2011, s. 33.
2011yb:      De vant skrivekonkurransen. [Intervju/sitat i Hamar Arbeiderblad, 02.05.2010, s. 58-59.]
2011ya: "Språkkrutt og Norsk i hundre". Hamar Dagblad, 31.03.2011, s. 32.
2011z: "Språk og toleranse". Hamar Arbeiderblad, 28.03.2011, s. 31.
2011y: "Tyr på styr og dyr i drift". Hamar Dagblad, 24.03.2011, s. 18.
2011x: "Språkstuten frå Katta". Hamar Dagblad, 17.03.2011, s. 18.
2011v: "Den vakre nynorsken". Østlendingen, 14.03.2011, s. 28.
2011u: "I forhold til i forhold til". Hamar Arbeiderblad, 11.03.2011, s. 32.
2011t: "V2". Hamar Dagblad, 10.03.2011, s. 17.
2011s: "Språkhistorie". Hamar Arbeiderblad, 03.02.2011, s. 30.
2011r: "Ein til sjokolade?". Hamar Dagblad, 24.02.2011, s. 31.
2011q: "To riksdekkjande skriftspråk". Hamar Arbeiderblad, 18.02.2011, s. 23.
2011p: "Sæter og seter". Gudbrandsdølen Dagningen, 18.02.2011, s. 37.
2011o: "Gakk hen og bli likare". Hamar Dagblad, 17.02.2011, s. 19.
2011n: "Nynorske lærebøker". Østlendingen, 15.02.2011, s. 24.
2011m: "Læraryrket i vanry?". Gudbrandsdølen Dagningen, 14.02.2011, s. 33.
2011l: "Kronikkskriving som fagleg arbeid". Forskerforum 2-2011, s. 32-33...
2011k: "Nynorsk i skolen". Gudbrandsdølen Dagningen, 09.02.2011, s. 37.
2011j:    Ny skrivekonkurranse. [Intervju i samband med ein skrivekonkurranse for skoleelevar, Hamar Arbeiderblad, 08.03.2011, s. 36.]
2011i: "Sondering av nordre og søndre". Hamar Dagblad, 03.02.2011, s. 29.
     [Langversjon av Meir om søre og søndre i GD, 29.01.2011.]
2011h: "Meir om søre og søndre". Gudbrandsdølen Dagningen, 29.01.2011, s. 45.
       [Kortversjon av Sondering av nordre og søndre i Hamar Dagblad, 03.02.2011.]
2011g: "Språkleg demokrati". Hamar Arbeiderblad, 28.01.2011, s. 24.
2011f: "Stålkontroll på ord". Hamar Dagblad, 27.01.2011, s. 31.
2011e: "Når det gjeld gjelda". Hamar Dagblad, 20.01.2011, s. 17.
2011d: "Bli norsklærar!" Gudbrandsdølen Dagningen, 18.01.2011, s. 38.
2011c: "Elevars språklege kompetanse". Gudbrandsdølen Dagningen, 11.01.2011, s. 39.
2011b: "Ein liten nyttårstale på nyåret". Hamar Dagblad, 06.01.2011, s. 14.
2011a: "Språkrådet og språkendringar". Gudbrandsdølen Dagningen, 05.01.2011, s. 30.
2010zx: "Nissestrekar". Hamar Dagblad, 23.12.2010, s. 2.
2010zv: "Grus i grauten". Hamar Dagblad, 16.12.2010, s. 42.
2010zu: "Billige råd før jul". Hamar Dagblad, 09.12.2010, s. 14.
2010zt: "Norske rettskrivingsreformer". Gudbrandsdølen Dagningen, 26.11.2010, s. 47.
2010zs: "Korfor fungerer såkalla søppelpost". Hamar Dagblad, 25.11.2010, s. 32.
2010zr: "Grammatikkverktøy i praksis". Hamar Dagblad, 04.11.2010, s. 14.
2010zq: "Grammatikkens verktøy". Hamar Dagblad, 28.10.2010, s. 28.
2010zp: "Dobloug og politikarretorikk". Gudbrandsdølen Dagningen, 22.10.2010, s. 46.
2010zo: "På sporet av Vydra-oteren". Hamar Arbeiderblad, 18.10.2010, s. 30.
2010zn: "Den europeiske språkdagen". Hamar Dagblad, 30.09.2010, s. 2.
2010zm: "Ivar Aasens minne". Gudbrandsdølen Dagningen, 30.09.2010, s. 47.
2010zl: "Nesten til å grine av". Hamar Dagblad, 23.09.2010, s. 12.
2010zk:: "Om dørhåndtak i skolen". Hamar Arbeiderblad, 23.09.2010, s. 30.
2010zj:      - Dropp kronikkskriving i arbeidstiden. [Intervju på Forskerforum.no, 15.09.2010]
     [Kortversjon trykt i Forskerforum nr. 8, oktober 2010, s. 10.]
2010zi: "Mannlege lærarar og nynorsk". Hamar Arbeiderblad, 13.09.2010, s. 32.
2010zh: "Ti feil om norsk". Adresseavisen, 13.09.2010. s. 29.
2010zg: "Når språket går hedan". Hamar Dagblad, 09.09.2010, s. 28.
2010zf: "Ørbæks antinynorsk-propaganda". Hamar Arbeiderblad, 07.09.2010, s. 27.
2010ze: "Om sauer og svarte får". Hamar Dagblad, 02.09.2010, s. 6.
2010zd: "Sidemål og politisk framtid." Hamar Arbeiderblad, 30.08.2010, s. 32.
2010zc: "Hitparade for ærlege finnarar". Hamar Dagblad, 26.08.2010, s. 20.
2010zb: "Forstå det, den som vil". Hamar Arbeiderblad, 24.08.2010, s. 29.
2010za: "Den djerve jerven". Hamar Dagblad, 19.08.2010, s. 28.
2010z: "Nynorsk og meiningar". Hamar Arbeiderblad, 16.08.2010, s. 31.
2010y: "Den nedbrotne bjørnen". Hamar Dagblad, 05.08.2010, s. 13.
2010x: "Gapskrattande katt". Hamar Dagblad, 01.07.2010, s. 15.
2010w: "Den galne kuckucken". Hamar Dagblad, 24.06.2010, s. 30.
2010v: "Meir om uttrykket 'O.K.'". Hamar Arbeiderblad, 16.06.2010, s. 22.
2010u: "Til ære for ærfuglen". Hamar Dagblad, 03.06.2010, s. 17.
2010t: "Tid for pugging". Hamar Dagblad, 20.05.2010, s. 13.
2010s: "Såmmå å je er hen i væla, bære je ser Mjøsa". Hamar Arbeiderblad, 29.05.2010, s. 29.
2010r: "Dialekt i tyskundervisninga". Språk og språkundervisning 2/2010, s. 33-34.
2010q:    - Eit unntak.  [Intervju i LKN-avisa 2/2010, s. 22 / LNK Nytt (Landssamanslutninga av nynorskkommunar), 05.05.2010.
2010p:    Skrivekonkurransen. Her er vinnerne. [Intervju i Hamar Arbeiderblad, 05.05.2010, s. 68.]
2010o: "Leserboka". Hamar Dagblad, 29.04.2010, s. 2.
2010n: "Draupne drøypte til det draup". Hamar Dagblad, 15.04.2010, s. 20.
2010m: "Samfunnsnyttig forsking?". Hamar Arbeiderblad, 15.04.2010, s. 4.
2010l: "Hei, du!". Hamar Dagblad, 08.04.2010, s. 2.
2010k:    Ingen vel nynorsk som målform i Hedmark. [Intervju/sitat i Hamar Arbeiderblad, 03.03.2010, s. 45.]
2010j: "Om geografi og språk i Norden". Hamar Arbeiderblad, 29.03.2010, s. 5.
2010i: "Dialektgrenser og nynorsk". Romsdals Budstikke, 12.02.2010, s. 26.
2010h: "Henne har vi høyrt". Hamar Dagblad, 04.03.2010, s. 11.
2010g:    Ta pennen fatt, bli med på skrivekonkurranse. [Intervju i samband med ein skrivekonkurranse for skoleelevar, Hamar Arbeiderblad, 03.03.2010, s. 45.]
2010f: "Språkleg sjølvmord". Hamar Arbeiderblad, 24.02.2010, s. 27.
2010e: "La nynorsken leve". Tidens Krav, 16.02.2010. s. 3.
2010d: "Målstriden på Batnfjord skule sett frå Austlandet". Romsdals Budstikke, 12.02.2010, s. 43.
[Også trykt i Romsdals Budstikke, 08.02.2010, s. 31.]
2010c: "Målstriden i Batnfjord sett frå Austlandet". Romsdals Budstikke, 08.02.2010, s. 31.
[Også trykt i Romsdals Budstikke, 12.02.2010, s. 43.]
2010b: "Dei sloss for å slåss". Hamar Arbeiderblad, 06.02.2010, s. 40.
2010a: "Slutte å klage over å-/og-forskjellen?" Hamar Arbeiderblad, 12.01.2010, s. 26.
2009r: "Parverb som heng og sleng". Hamar Dagblad, 29.10.2009, s. 15.
2009q: "Språket og artanes opphav". Hamar Arbeiderblad, 24.09.2009, s. 5.
2009p: "Språkevna er eit organ - frå Darwin til Chomsky". Hamar Dagblad, 24.09.2009, s. 14.
[langversjon av "Språklæring, Darwin og Chomsky", Østlendingen]
2009o: "Språklæring, Darwin og Chomsky". Østlendingen, 22.09.2009, s. 2.
[kortversjon av "Språkevna er eit organ - frå Darwin til Chomsky", Hamar Dagblad]
2009n: "Ulvar og ugler i mosen". Hamar Dagblad, 17.09.2009, s. 2.
2009m: "W-en forsvinn, ulven blir". Hamar Dagblad, 13.08.2009, s. 17.
2009l: "Norsk språk blir ikkje avliva". Hamar Arbeiderblad, 01.08.2009, s. 28.
2009k: "Politikk og språkpolitikk". Hamar Arbeiderblad, 31.07.2009, s. 27.
2009j: "Om særskriving og sær skriving". Hamar Dagblad. 18.06.2009, s. 2.
2009i: "Je, jeg, e og eg". Hamar Dagblad. 07.05.2009, s. 6.
2009h: "Om gudar og æser og i-omlyd". Hamar Dagblad. 23.04.2009, s. 2.
2009g: "Påske-språknøtt". Gudbrandsdølen Dagningen, 04.04.2009, s. 52.
[Også trykt i Hamar Dagblad. 02.04.2009, s. 2.]
2009f: "Påske-språknøtt". Hamar Dagblad. 02.04.2009, s. 2.
[Også trykt i Gudbrandsdølen Dagningen, 04.04.2009, s. 52.]
2009e: "Mitt møte med Åsmund Sveen". Hamar Dagblad. 19.03.2009, s. 2.
2009d: Haugan, Jens & Bjørn Berg: "Tospråklige lærere". Hamar Arbeiderblad, 13.03.2009, s. 4.
2009c: "Språket og avisenes makt". Hamar Arbeiderblad, 03.03.2009, s. 4.
2009b: "Skutt og drept - treffende sagt". Hamar Arbeiderblad, 17.02.2009, s. 25.
2009a: "Brett ut og bøy heilt tilbake". Hamar Arbeiderblad, 03.01.2009, s. 26.
       Oversyn over alle innlegga i språkdebatten på h-a.no (2008).
2008o: "Bergensarar har for lite sex". Hamar Arbeiderblad, 05.12.2008, s. 33. [Innlegg i den generelle språkdebatten i HA.]
2008n: "Diagnose: e-språk og i-språk". Hamar Arbeiderblad, 11.11.2008, s. 32. [Innlegg i den generelle språkdebatten i HA.]
2008m: "Wergeland og språkdebatten". Hamar Arbeiderblad, 21.10.2008, s. 5. [Innlegg i den generelle språkdebatten i HA.]
2008l: "Snakk dialekt, skriv nynorsk". Hamar Arbeiderblad, 01.10.2008, s. 30. [Debattinnlegg til: Er Jens Haugan "sjølv" sikker på sin nynorsk?.]
2008k: "Norsk i lærarutdanninga". Hamar Arbeiderblad, 24.09.2008, s. 25. [Debattinnlegg til: Sidemålet i lærerutdanningen.]
(Dette innlegget blei eigentleg skrive før "Snakk dialekt, skriv nynorsk", som blei trykt mykje seinare.)
2008j: "Om språk og identitet". Hamar Arbeiderblad, 13.09.2008, s. 30-31. [Debattinnlegg til: Cæcilie Stang, Jesus og nynorsk.]
2008i: "Nynorsk og norskfaget". Hamar Arbeiderblad, 08.09.2008, s. 5. [Debattinnlegg til: Sidemålet må bort.]
2008h: "Ulike synspunkt på språksyn og livssyn". Hamar Arbeiderblad, 23.08.2008, s. 32. [Debattinnlegg]
2008g: "Meir språk - les og lytt". Hamar Arbeiderblad, 09.08.2008, s. 4.  [Debattinnlegg til: Et godt innlegg, Jens Haugan.]
2008f: "Språkdebatten engasjerer". Hamar Arbeiderblad, 11.07.2008, s. 28-29. [Debattinnlegg til: Jens Haugan og språkdebatten.]
2008e: "Språkdebatt og retorikk". Hamar Arbeiderblad, 09.07.2008, s. 26-27. [Debattinnlegg til: Om å skrive norsk på hememålet.]
(Dette innlegget blei eigentleg skrive før "Språk engasjerer", som blei trykt seinare.)
2008d: "Politikk og grammatikk". Hamar Arbeiderblad, 30.06.2008, s. 4. [Debattinnlegg til: Den rød-grønne regjeringens sendrektighet i språkpolitikken.]
2008c: Ja til bokmål og nynorsk”. Hamar Arbeiderblad, 23.05.2008, s. 32. [Debattinnlegg til: Om nynorsk, dialekter og bokmål.]
2008b: Om språk og argumentasjon”. Hamar Arbeiderblad, 02.05.2008, s. 40. [Debattinnlegg til: Om kommunister, sosialister og språklig finkultur.]
2008a: Om språk, rim og reglar”. Hamar Arbeiderblad, 29.04.2008, s. 34. [Debattinnlegg til: Om språk og rim.]
2006: Kort evaluering av nettsidene www.finsk.no. Rapport for Fylkesmannen i Troms, utdanningsavdelinga. (4 sider).
2005 The Norwegian Schoolnet. EU-RIPIDES – EU-Research Initiative to Promote, Improve and Develop European Schoolnets. Rapport.
2004e: Rapport: EVINA - nettbasert etter- og vidareutdanning til lærarar i natur- og miljøfag i grunnskolen og naturfag grunnkurs i vidaregåande skole. PLU, NTNU. (31 sider.)
2004d: "Om språkval: Sei meg kven du er, og eg skal prøve å kommunisere med deg slik at du skjønner meg". I: Dag F. Simonsen (red.): Språk i kunnskapssamfunnet. Engelsk - elitenes nye latin? Oslo: Gyldendal Norsk Forlag. S. 76-82. (7 s.)
2004c: "Trafikkskiltsemantikk". Adresseavisen, 07.08.2004, s. x.
2004b: "Europeisk samarbeid om fremmendspråklæring". SkoleMagasinet 1/2004, s. 14.
2004a: Haugan, Jens & Stefan Hopmann: "Die allgemeine Didaktikk im Zeitalter von Online Lernen". I: Rinn, Ulrike; Meister, Dorothee M. (red.): Didaktik und Neue Medien. Konzepte und Anwendungen in der Hochschule. Münster/New York/München/Berlin, Waxmann. S. 72-83. (12 s.)
2003f: "Tidleg fremmendspråklæring - eit SOKRATES LINGUA 2-prosjekt". Språk og språkundervisning 4/03, s. 22-23. (2 sider)
2003d: "ICT and Learning as a New Field in the University System - Administrational Demands and the Sacrifice of the Lone Ranger". Proceedings of TEL 2003. (International Conference on Technology Enhanced Learning, Milano, Italia)
2003c: "Ikkje gjer som Ragde seier". Adresseavisen, 16.08.2003, s. 15.
2003b: NKUL. Norsk konferanse om utdanning og læring. Frå fortida inn i framtida - nokre refleksjonar. Rapport. NTNU. (20 s.)
2003a: "Asylsøkjarar og norskopplæring". Adresseavisen, 04.02.2003, s. 12.
2002j: Haugan, Jens, Bassam A Hussein, Ole Solbjørg & Bjørn Andersen: 'Pedagogic Approaches for Training and Education (Distance Learning) in the Extended Enterprise'. Report for EU project "GEM Europe" (29 sider)
2002i: "Om forholdet mellom IKT og nordiskfaget". Motskrift 2-02, s. 30-35. [INL, NTNU]. (5 sider)
2002h: "ZuSammen - Tysklærarar lærer nettbasert undervisning - saman". Språk & Språkundervisning 4-02, s. 17-18. [Landslaget for moderne språk - LMS]. (2 sider)
2002g: "E-handel og global konkurranse". Adresseavisen, 10.10.2002, s. 16.
2002f: 'ICT and Strategic Learning'. (Talk at the international conference "Classroom 2020". Fauske Hotell, Norway 27th May 2002. - (publisert/lagt ut på http://www.jenshaugan.com/ICT/)
(2002f-2): 'IKT og strategisk læring'. (Norsk versjon av føredraget 'ICT and Strategic Learning' med enkelte mindre avvik frå den engelske versjonen. (publisert/lagt ut på http://www.jenshaugan.com/ICT/)
2002e: "IKT, undervisning og læring". Universitetsavisa 7-02, 14.05.2002, s.16. [UA 7-02 pdf]
2002d: "IKT og morgondagens universitet - kunnskapens 'nettbank'". Adresseavisen 19.03.2002, s. 15.
2002c: "IKT og morgondagens studentar". Adresseavisen 02.03.2002, s. 9.
2002b: "Framtidshåp for IKT og læring". Universitetsavisa 3-02, 21.02.2002, s. 12. [UA 3-02 pdf]
2002a: "Når kjem satsinga på IKT og læring". Universitetsavisa 1-02, 24.01.2002, s. 12. [UA 1-02 pdf]
(2001g): Bidrag til: Robert Whelan (ed.): European Knowledge Centre Compendium. A 2001 European Schoolnet Report. http://www.eun.org/
2001f: "Grammatical Research on 'Dead' Languages: Problems and Possibilities". Motskrift 2-2001. [INL, NTNU]. s. 70-83. (14 sider)
2001e: "Doktoravhandling om ordstillinga i gammalnorsk". RISS 2/01. [INL, NTNU]. s. 54-56 (3 sider)
2001d: "Hann vill ekki mjólk drekka …". Klassekampen, 03.11.2001. s. 30-31. (2 sider)
2001c: "NTNU - verda eller Trondheim?". Universitetsavisa 14-01, 18.10.2001, s. 5.
2001b: "Problematisering av IKT og læring som fokusområde innanfor det tematiske satsingsområdet Informasjons- og kommunikasjonsteknologi ved NTNU". I: Jens Haugan og Erna Håland: Rapport. IKT og læring ved NTNU. Faglege miljø som er aktive innanfor området Informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) og læring. (21 sider)
2001a: Old Norse Word Order and Information Structure. Doktoravhandling, Institutt for nordistikk og litteraturvitskap, Det historisk-filosofiske fakultetet, NTNU. (585 sider)
2000c: "Send eit e-brev per e-post". Adresseavisen, 16.09.00, s. 13.
2000b: "Etter- og vidareutdanning og IKT ved NTNU". Universitetsavisa 4-00, 24.02.2000, s. 18.
2000a: "Er det noko gale med rekrutteringa?". Universitetsavisa 3-00, 09.02.2000, s. 20.
1999d:    "Snarveg til doktorgrad". Intervju i Universitetsavisa 14-99, 23.09.1999. s. ?
1999c: "Pragmatic 'Desires' and Syntactic Consequences. A Short Introduction to a Promising Approach to Old Norse Information Structure". RISS 2-99. [INL, NTNU]. s. 54-73. (20 sider)
1999b: "Nor(dv)eg var namnet". Adresseavisen, 16.03.99, s. 13.
1999a: "Omsetjing av norrøne tekstar til andre språk og omsyn til målspråket sin grammatikk". RISS 1-99. [INL, NTNU]. s. 35-44. (10 sider)
1998i: "Forskerforbundet og doktorgradskandidatane". Forskerforum 10-98. s. 21.
1998h: "For dei visste kva dei gjorde?. Semesteravgifta". Under Dusken 16-98. s. 15.
1998g:    "- Få tilbake rentefritaket". Intervju i Teknisk ukeblad 12/98. s. 1 (gule sider).
1998f: "Right Dislocated 'Subjects' in Old Norse". Working Papers in Scandinavian Syntax 62. s. 37-60. (24 sider)
1998e: "Right Dislocated 'Subjects' in Old Norse / Høgredislokerte 'subjekt' i norrønt". RISS 3-98. [INL, NTNU]. s. 62-80. (19 sider)
1998d: "Subjektet i passiv av norrøne dobbelt objekt-konstruksjonar". Norsk lingvistisk tidsskrift 2-98. s. 157-184. (28 sider)
1998c: "Talefeil og språklege problem". Adresseavisen, 11.09.98, s. 9.
1998b: "Tre typar pro i norrønt - med sideblikk på moderne norsk". RISS 2/98. [INL, NTNU]. s. 90-103. (14 sider)
1998a:    "- La de unge komme til oss". Intervju i Forskerforum 3-98. s. 7
1997e: "Korfor Drontheim". Adresseavisen, 12.11.97, s. 9.
1997d: "Doktorgradskandidatar som yrkesgruppe". Universitetsavisa 15-97. 16.10.97. s. 19.
1997c: "Innføring i GB-teori for foreldre". RISS 3-97. [INL, NTNU]. s. 6-9. (4 sider)
1997b:

"Subjektet i passiv av norrøne dobbelt objekt-konstruksjonar". Motskrift 2-97. [INL, NTNU]. s. 17-39. (17 sider).

1997a: "Olaf son av Tryggvi". Adresseavisen, 08.01.97. s. 9.
1996b: "Kva er norrønt språk? Litt terminologi". Norsklæraren 4-96, s. 43-47. (5 sider)
1996a: "Olaf drap Harald - Men kven er mordaren? Om ordstillinga i norrønt". Universitetsavisa nr. 6-96. 28.03.96. s. 10-11.
1995d: "Norge, Noreg, Nuorrek - bokmål, nynorsk og samisk!". Harstad Tidende 21.08.95.
1995c: "Kan Laxdøla saga vere skriven av ei kvinne?". RISS 2-95. [INL, NTNU]. s. 32-39. (8 sider)
1995b: "Orientalske bilete i fornaldarsogene". Bokmelding. EDDA 1-95. s. 80-81. (2 sider)
1995a: "Om bruken av preposisjonen på". Norsklæraren 2-95. s. 30-31. (2 sider)
1994: Das Vorfeld im Deutschen und im Altnordischen. Eine kontrastive Analyse.Hovudoppgåve, vårsemesteret 1994. Germanistisk institutt, UNIT-AVH. (181 sider)