Språkdebatten i Hamar Arbeiderblad

   
  www.h-a.no - Debatt (+ "Ordet er fritt")
03.03.2009 Jens Haugan: "Språket og avisenes makt". Hamar Arbeiderblad, 03.03.2009, s. 4. (skrive 20.2.)
17.02.2009 Jens Haugan: "Skutt og drept - treffende sagt". Hamar Arbeiderblad, 17.02.2009, s. 25. (skrive 11.2.)
03.01.2009 Jens Haugan: "Brett ut og bøy heilt tilbake". (skrive 15.12.)
17.12.2008 Pernille Nylehn: "Om "kunstig" språk".
12.12.2008 Theodor Abrahamsen: "Debatten om det norske språk i HA - en kommentar".
05.12.2008 Jens Haugan: "Bergensarar har for lite sex". (skrive 31.10.)
11.11.2008 Jens Haugan: "Diagnose: e-språk og i-språk". (skrive 27.10.)
11.11.2008 Lars Lillemork (HA-reportasje): "30 år i kamp mot sidemålet". (ikkje lagt ut på H-A.no) (pdf)
05.11.2008 Per Johan Krogstie: "Språkene - menneskehetens dyreste skatt". (ikkje lagt ut på H-A.no) (pdf)
02.11.2008 Bjørn Kristen Ørbæk: "Målbruk i statstjenesten". (ikkje lagt ut på H-A.no) (pdf)
22.10.2008 Bjørn Kristen Ørbæk: "Språkbrev til politikerne". (ikkje lagt ut på H-A.no) (pdf)
21.10.2008 Bjørn Kristen Ørbæk: "Om språklig identitet". (ikkje lagt ut på H-A.no) (pdf)
21.10.2008 Jens Haugan: "Wergeland og språkdebatten". (skrive 07.10.)
02.10.2008 May Britt Bjørum: "Om sidemålet i småskolen".
01.10.2008 Jens Haugan: "Snakk dialekt, skriv nynorsk". (skrive 12.9.)
25.09.2008 Bjørn Kristen Ørbæk: "Om nynorskens dilemma".
24.09.2008 Jens Haugan: "Norsk i lærarutdanninga". (skrive 16.9.)
16.09.2008 Knut Imerslund: "Sidemålet i lærerutdanningen".
13.09.2008 Jens Haugan: "Om språk og identitet". (skrive 3.9.)
12.09.2008 Svein Øye: "Imerslund, Ørbæk og sidemålet".
12.09.2008 Kaare Jarl Gundersen: "Er Jens Haugan "sjølv" sikker på sin nynorsk?".
10.09.2008 Bjørn Kristen Ørbæk: "Redsel for en helhetlig språkpolitikk". (ikkje lagt ut på H-A.no) (pdf)
08.09.2008 Jens Haugan: "Nynorsk og norskfaget". (skrive 2.9.)
02.09.2008 Knut Imerslund: "Sidemålet må bort".
30.08.2008 Bjørn Kristen Ørbæk: "Cæcilie Stang, Jesus og nynorsk". (ikkje lagt ut på H-A.no) (pdf)
28.08.2008 Hans Kristian Rustad: "Språklig mangfold på nett".
26.08.2008 Cæcilie Stang: "Hvorfor dette sinnet mot nynorsk på Hedmarken?"
23.08.2008 Jens Haugan: "Ulike synspunkt på språksyn og livssyn". (skrive 20.8.)
20.08.2008 Bjørn Kristen Ørbæk: "Om språktvang og dens konsekvenser".
19.08.2008 May Britt Bjørum: "Noen tanker om nynorsk".
09.08.2008 Jens Haugan: "Meir språk - les og lytt". (skrive 7.8.)
23.07.2008 Einar Kr. Steffenak: "Et godt innlegg, Jens Haugan".
14.07.2008 Bjørn Kristen Ørbæk: "Dialekt - et naturlig sidemål".
11.07.2008 Jens Haugan: "Språkdebatten engasjerer". (skrive 3.7.)
11.07.2008 Tor Hauge: "Kvisleis står det til med grautmålet?"
10.07.2008 Inger-Lise Nyheim: "Politikk og grammatikk en gang til".
09.07.2008 Jens Haugan: "Språkdebatt og retorikk". (skrive 5.7.)
(Dette innlegget blei eigentleg skrive etter "Språkdebatten engasjerer", som blei trykt seinare.)
03.07.2008 Einar Kr. Steffenak: "Jens Haugan og språkdebatten".
05.07.2008 Bjørn Kristen Ørbæk: "Om norsk på hememålet".
30.06.2008 Jens Haugan: "Politikk og grammatikk". (skrive 20.6.)
20.06.2008 Bjørn Kristen Ørbæk: "Den rød-grønne regjeringens språkpolitikk".
18.06.2008 Bjørn Kristen Ørbæk: "Rød-grønn språkpolitikk".
14.06.2008 Bjørn Kristen Ørbæk: "Borgerlig sprik i språkpolitikken".
06.06.2008 Bjørn Kristen Ørbæk: "En nynorsk-lærer synger ut".
26.05.2008 Bjørn Kristen Ørbæk: "Ti fakta om dagens norske språksituasjon".
23.05.2008 Jens Haugan: ”Ja til bokmål og nynorsk”. (skrive 21.5.)
19.05.2008 Bjørn Kristen Ørbæk: "Om nynorsk, dialekter og bokmål".
10.05.2008 Bjørn Kristen Ørbæk: "Om norsk i skolen".
02.05.2008 Bjørn Kristen Ørbæk: "Hva stopper en bedre skole?"
02.05.2008 Jens Haugan: ”Om språk og argumentasjon”. (skrive 29.4.)
28.04.2008 Bjørn Kristen Ørbæk: "Om kommunister, sosialister og språklig finkultur".
29.04.2008. Jens Haugan: "Om språk, rim og reglar”. (skrive 25.4.)
25.04.2008. Bjørn Kristen Ørbæk: "Om språk og rim".

http://www.jenshaugan.com/publications/