Dr. Jens Haugan, Noreg/Norway/Norwegen
mail AT jenshaugan.com - www.jenshaugan.com/publications/
[online article]

Publisert som / Printed as: "Skolens reise i tid" i Hamar Arbeiderblad, 11.11.2013, s. 30. [>pdf av denne artikkelen]
Kommentar til Kristoffer Haugli Larsen: "En reise tilbake i tid?", Hamar Arbeiderblad, 05.11.2013, s. 22. [>pdf].


Skolens reise i tid

 

JENS HAUGAN
Førsteamanuensis i norsk, Høgskolen i Hedmark / Hamar dialekt- og mållag
__________________________________________________________

Skoleeleven Kristoffer Haugli Larsen skreiv 5. november at han meinte norskfaget var ute av kurs. Det var for mye språkhistorie og skjønnlitterære tekster og for lite fokus på «de type tekster vi blir møtt med i arbeidslivet».

Nå vil kanskje noen kunne si at jeg ikke er rette personen til å kommentere dette, siden jeg har skrevet doktoravhandlinga mi om gammelnorsk, og jeg blant annet underviser i norsk grammatikk og språkhistorie – dette er faktisk arbeidslivet mitt. Selvfølgelig vil jeg argumentere for at språkhistorie og litteratur er en viktig del av norskfaget. Men selvfølgelig meiner jeg også at det generelt er viktig at elevene blir gode til å lese og skrive fagtekster.

Nå er det jo som oftest ikke slik at man ser på den trettenårige skolen som ei fagutdanning. Det er stort sett ei generell utdanning med hovedvekt på grunnleggende allmennkunnskaper. Man kan riktig nok velge noen fag å fordype seg i, men norskfaget er ikke i seg selv ei fagutdanning. Så det spørs om det ikke stilles litt vel store krav til dette ene faget.

Man kan også spørre hvor mange elever som veit hva de skal jobbe med etter endt videregående skole. Er det nå så sikkert at man ikke har behov for språkhistorie og litteraturkunnskap i utdanninga og arbeidet som venter etter skolen? Er det da ikke bedre med ei bred utdanning som gir like muligheter til alle for å gå videre, i stedet for å begrense horisonten til elevene ved å snevre inn teksttypene man skal jobbe med i skolen?

Nå har jo denne skoleeleven skrevet et langt og relativt godt formulert innlegg. Det er da nærliggende å tro at norsklærerne har gjort en god jobb, at norskfaget har inspirert til offentlig skriving av nettopp sakprosa, og at denne eleven har med seg det som trengs for å ta videre studier innenfor det yrket han måtte velge. Det spørs om ikke skolens reise i tid kanskje likevel har vært bra. Det står en høgskole rett utenfor døra og gleder seg til å ta imot slike skrivelystne elever.