Dr. Jens Haugan, Noreg/Norway/Norwegen
mail AT jenshaugan.com - www.jenshaugan.com/publications/
[online article]

Publisert som / Printed as: ”Et dialekt- og mållag i Hamar-regionen?". Hamar Arbeiderblad, 27.10.2011, s. 29. [>pdf av denne artikkelen]
Et dialekt- og mållag i Hamar-regionen?

JENS HAUGAN
Førsteamanuensis i norsk, Høgskolen i Hedmark
________________________________________
 

Hamar hadde i mange år et eige mållag tilslutta Noregs Mållag. Dette var lenge før mi tid, og laget var lagt ned før jeg kom flyttende til Hamar i 2007. I de åra jeg har bodd på Hamar, har jeg likevel merka meg en viss interesse for språk. Ikke minst har Bjørn Kristen Ørbæk engasjert seg veldig ut ifra sitt ståsted. Det fantes (eller kanskje finnes fremdeles?) en liten gjeng som kalla seg Hamar språkforening med Bjørn Kristen Ørbæk i spissen, og jeg har hørt om dem som engasjerer seg for Stange-dialekten, og som til og med har utgitt ei eiga ordbok. Det er også enkeltpersoner fra Stange og Løten som har uttalt seg om språk i Hamar Arbeiderblad, og det er de som ikke bare er uenige i mitt standpunkt i ulike språkspørsmål, men som også er kritiske til måten jeg skriver nynorsk på. Vi er altså flere – kanskje mange – som er interesserte i ulike sider ved norsk språk her i området. Skulle det da ikke være mulig å møtes til diskusjon og meningsutveksling nå og da?

Den 31.10. vil det være et fag- og diskusjonsmøte på Gravdahl bokhandel, der det vil bli holdt to faglige foredrag. Ett handler om spørsmålet om flere språk kanskje kan gjøre oss til bedre mennesker, og det er lederen i Noregs Mållag som stiller dette spørsmålet. Jeg for min del har tenkt å se på hvordan holdningene til de to målformene våre kan settes i et demokrati- og likestillingsperspektiv. I etterkant av disse to foredragene vil det være mulig å diskutere påstandene.

De som har lyst til å bli igjen etter de faglige foredragene, vil kunne være med og diskutere om det er mulig å blåse liv i Hamar Mållag igjen. Det kan for eksempel være relevant å spørre om mållaget burde hete dialekt- og mållag, og i hvilken grad Hamar er dekkende for området som potensielt sett rekrutterer til dette laget. På medlemslista til tidligere Hamar Mållag finner en folk fra langt opp i Gudbrandsdalen, og også fra Bergen og Tromsø.

Hva skal så dette mållaget drive med? Det er klart at laget vil være tilknytta Noregs Mållag, og mange vil nok ha ei meining om dette. Likevel har det vært mange som har uttrykt at de prinsipielt synes at nynorsk er et fint språk, og at de eventuelt ikke liker den moderne nynorsken med et stort innslag av bokmål. Dersom en virkelig er opptatt av slike spørsmål, kunne det være en idé å være med og diskutere nettopp dette sammen med andre. Personlig er jeg mer opptatt av forholdet mellom dialekt, dvs. talespråk, og skriftspråk. Hvordan er det mulig å finne og uttrykke seg selv gjennom de skriftnormalene vi har? Hva slags valgmuligheter og potensial finnes det i skriftspråka våre, og er det egentlig et problem at vi har valgfrihet og to offisielle skriftspråk?

I dagens globale samfunn er toleranse og inkludering viktigere enn noensinne, og ensretting og ekskludering kan ha alvorlige følger, som vi veit. Språk er viktig uansett, og det er mulig å engasjere seg i et mållag ut ifra sitt eget ståsted, om en er nynorskbruker, bokmålbruker eller begge deler.  Hamar Mållag eller Hamar-regionen dialekt- og mållag eller hva nå dette nye laget måtte komme til å hete, kan være ei forening der en kan diskutere mange sider ved språk. Det er opp til den enkelte å være med og engasjere seg. Velkommen til møte den 31.10. kl. 18-20 på Gravdahl bokhandel.