Dr. Jens Haugan, Noreg/Norway/Norwegen
mail AT jenshaugan.com - www.jenshaugan.com/publications/
[online article]

Publisert som / Printed as: ”Læraryrket i vanry?”. Gudbrandsdølen Dagningen, 14.02.2011, s. .  [>pdf av denne artikkelen]
Artikkelen er ein kommentar til Harald Nilsen: "Nynorsk i vanry", GD 11.02.2011, s. 39 [>pdf].

Læraryrket i vanry?
________________________________________

JENS HAUGAN
Førsteamanuensis i norsk
Høgskolen i Hedmark
________________________________________
 

Lærarutdannings-”kollega” Harald Nilsen meiner tydelegvis at ein burde fjerne dei undervisningsemna frå skolen (t.d. nynorsk) som lærarar ikkje har god nok kompetanse i og/eller manglar motivasjon til å undervise i (GD 11.02.). Dette var jo eit svært interessant perspektiv på skole og utdanning. Livslang læring og etter- og vidareutdanning er då kanskje ikkje omgrep som inngår i Harald Nilsen si oppfatning av læraryrket?