Nynorsk i skolane og i lærarutdanninga
5. seminar for studentar, lærarar, skoleleiarar, lærarutdannarar og andre interesserte
Fredag 27. april 2018, kl. 10.00-15.00
Høgskolen i Innlandet, campus Hamar, auditorium 4
(endra frå aud. 2)

(>Kart m/forklaringar)

Program:

... (kaffi/te utanfor auditoriet)
10.00-10.05 Velkommen v/ Jens Haugan
10.05-10.25
+ diskusjon
Jens Haugan (dosent, Høgskolen i Innlandet, leiar i Hamar dialekt- og mållag):
Korfor skal elevane lære nynorsk? Demokratiargumentet
10.35-10.55
+ diskusjon
Eline Bjørke (dagleg leiar i Norsk Målungdom):
Nynorsk myteknusar
11.05-11.20 Pause
11.20-11.40
+ diskusjon
Helén Evenstad (lærar, Grue barne- og ungdomsskole)
Dialekt og nynorsk i klasserommet - erfaringar frå Solør
11.50-12.10
+ diskusjon
Per Magnus Finnanger Sandsmark (redaktør, Allkunne)
Allkunne. Møte med nynorsk fagtekst i fleire fag
12.20-12.50 Lunsjpause (enkel servering (påsmurd mat + kaffi/te)) – elles er også kantina open
12.50-13.10
+ diskusjon
Reidun Kydland (rådgjevar, Nynorsksenteret)
Kreativ skriving i vidaregåande skole
13.20-13.40
+ diskusjon
Dagfinn Rødningen (seniorrådgjevar, Språkrådet)
Språkrådets ressursar på nett
13.50-14.00 Pause (kaffi/te, noko søtt)
14.00-14.20
+ diskusjon
Svein Olav Langåker (redaktør, Framtida.no og Framtidajunior.no):
Digitalt nynorskløft i skulen
14.30-14.50
+ diskusjon (5)
Svein Olav Langåker (redaktør, Pirion):
Høgtlesing og song på nynorsk: korleis står det til i barnehagane og skulen?
14.55-15.00 Avslutting v/Jens Haugan

Seminaret er gratis, men vi ber likevel om bindande påmelding sidan vi har tenkt å servere ein enkel lunsj.
Arrangørar: Høgskolen i Innlandet og Hamar dialekt- og mållag
Kontakt/påmelding: Jens Haugan, jens.haugan@inn.no, tlf. 911 95 432


Program for tidlegare nynorskseminar (pdf):
[Neste seminar blir 28.09.2018. - Er du interessert i å halde eit føredrag?]
[Nynorskseminaret 5 - 27.04.2018]
[Nynorskseminaret 4 - 29.09.2017 - >pdf av presentasjonane]
[Nynorskseminaret 3 - 28.04.2017]
[Nynorskseminaret/Austlandsseminaret 2 - 01.10.2016]
[Nynorskseminaret/Austlandsseminaret 1 - 13.02.2016]


Nynorskseminaret: Nynorsk i skolane og i lærarutdanninga
5. seminar for studentar, lærarar, skoleleiarar, lærarutdannarar og andre interesserte
Fredag 27. april 2018, kl. 10-15, Høgskolen i Innlandet, campus Hamar, auditorium 4

Det er ei stor glede å kunne invitere til det femte nynorskseminaret på Hamar. Nynorskseminaret har som mål å presentere både forsking og konkrete erfaringar frå praksisfeltet frå dei ulike skoleslaga og frå lærarutdanninga.

Ein vil også få tips om litteratur og undervisningsopplegg. Seminaret rettar seg mot studentar, lærarar, skoleleiarar, lærarutdannarar og andre interesserte. Det vil vere 10 minutt til open diskusjon og dialog etter kvart føredrag.

Så langt har det vore eitt seminar om våren og eitt om hausten. Mens vårseminaret er meir ope når det gjeld tema, er haustseminaret knytt til det aktuelle temaet til dei nasjonale forskingsdagane. Haustseminaret blir fredag 28. september 2018 og har temaet «Oppvekst». Potensielle føredragshaldarar kan gjerne ta kontakt allereie no.

Seminaret er gratis, men vi ber likevel om bindande påmelding sidan vi har tenkt å servere ein enkel lunsj. Kontakt/påmelding: Jens Haugan, jens.haugan@inn.no, tlf. 911 95 432

Informasjon om føredraga på nynorskseminaret 27.04.2018:

Jens Haugan: Korfor skal elevane lære nynorsk? Demokratiargumentet
Som norsklærar (og sjølvsagt som målaktivist) blir ein ofte spurd om korfor elevane må lære nynorsk. Mange lærarar føler nok at dei ikkje har kompetanse til å kunne svare godt nok på dette spørsmålet, og eit lite tilfredsstillande standardsvar er gjerne at ein må lære det for å kunne jobbe i offentleg administrasjon. Dette føredraget handlar om eit viktigare argument, nemleg demokratiargumentet, som rettar seg mot elevane frå eit medborgar- og samfunnsperspektiv.

Eline Bjørke: Nynorsk myteknusar

Mange trur mykje om nynorsk, og mykje av det dei trur, er feil. For er det eigentleg slik at nynorsk er eit lite språk som kjem til å døy ut? Er nynorsk eit vestlandsspråk? Er nynorsk vanskelegare enn bokmål? Og korleis kan det ha seg at alle desse mytane går i arv? Eline stikk hol på nynorskmytane, slik at du slepp å føre dei vidare til elevane dine.

Helén Evenstad
: Dialekt og nynorsk i klasserommet - erfaringar frå Solør

(Ingrid Bergset-Leite (Karakterpraksis og skrivedidaktikk) måtte melde avbod.)

Per Magnus Finnanger Sandsmark: Allkunne. Møte med nynorsk fagtekst i fleire fag

Dette føredraget vil vere ein presentasjon av det nynorske digitale oppslagsverket Allkunne.no, kva det er, kva det ikkje er, og døme på korleis Allkunne er nytta i undervisninga.

Reidun Kydland: Kreativ skriving i vidaregåande skole

Dette føredraget kjem til å handle om ulike måtar å støtte opp om og hjelpe til med elevane si skriving på (skrivestararar, skriverammer, samskriving m.m.).

Dagfinn Rødningen: Språkrådets ressursar på nett

Språkrådet har laga to ulike nettkurs i nynorsk. Kursa er ulike, men eignar seg på kvar sin måte godt i norskundervisninga. På seminaret får de ein gjennomgang av dei.

Svein Olav Langåker: Digitalt nynorskløft i skulen
Svein Olav Langåker presenterer ei fersk undersøking om korleis det står til med digitale læremiddel på nynorsk. Han viser òg fram dei populære nynorske digitaltilboda Framtida.no og Framtidajunior.no, og viser døme på korleis dei kan bli brukt i skulen. 

Svein Olav Langåker: Høgtlesing og song på nynorsk: korleis står det til i barnehagane og skulen?
Og kor viktig er stemma vår for å læra språk? Svein Olav Langåker vil presentera resultat av undersøkingar i barnehagar og skular og vise døme på kva som skal til for å få meir nynorsk i skulen og barnehagane.