Nynorsk i skolane og i lærarutdanninga
Nynorskseminaret 2024
Motivasjonsseminar (11) for studentar, lærarar, skoleleiarar, lærarutdannarar
og andre interesserte
Fredag 26. april 2024, kl. 10.00-15.00
Høgskolen i Innlandet, campus Hamar, aud. 2 

(>Kart)

Program for seminar 11:
(>pdf)

09.30-10.00 (kaffi/te utanfor auditoriet)
10.00-10.05 Velkommen v/ Jens Skarkerud Haugan
10.05-10.25
+ diskusjon
Jens Skarkerud Haugan (Høgskolen i Innlandet; Hamar dialekt- og mållag): Korleis omtaler ein si eiga målform og den andre målforma? Finst det forskjellar mellom bokmålsbrukarar og nynorskbrukarar?
10.35-10.55
+ diskusjon
Live Håberg (Universitetet i Søraust-Noreg): Eller “ho”, da. På nynorsk. Nynorsk i Elevkanalens undervisningsvideo “Ho eller henne?”
11.05-11.20 Pause (kaffi må eventuelt kjøpast i kantina)
11.20-11.40
+ diskusjon
Kjetil Hope (Bjertnes vidaregåande skole, Nittedal): Effektiv nynorsklæring – korleis fokusere på kva som gjev rask læring i nynorsk
11.50-12.10
+ diskusjon
Silje Nathalie Luvåsen (Bjørnholt vidaregåande skole, Oslo; Hamar dialekt- og mållag): Å undervise nynorsk til minoritetselevar – erfaringar og deling av opplegg
12.20-12.50 Lunsjpause (enkel servering (påsmurd mat + kaffi/te)) – elles er også kantina open
12.50-13.10
+ diskusjon
Siri Wathne Grøndahl (Lena ungdomsskole, Østre Toten): 2. verdskrig gjennom litteratur – deling av undervisningsopplegg 
13.20-13.40
+ diskusjon
Ida Jegteberg (Nynorsksenteret):Norsk, særleg nynorsk, i lærarutdanningane
13.50-14.05 Pause (kaffi og noko søtt utanfor auditoriet)
14.05-14.25
+ diskusjon
Isabella Rubie Pareliussen (Nynorsksenteret): Leselyst og nynorsk litteratur
14.35-14.55
+ diskusjon
Reidun Kydland (Nynorsksenteret): Jon Fosses tekstar i klasserommet
14.55-15.00 Avslutning v/Jens Skarkerud Haugan

Seminaret er gratis, men vi ber likevel om bindande påmelding sidan vi har tenkt å servere ein enkel lunsj.
Arrangørar: Høgskolen i Innlandet, Austmannalaget og Hamar dialekt- og mållag
Kontakt/påmelding: Jens Skarkerud Haugan, jens.haugan@inn.no, tlf. 911 95 432

Nettstad: http://www.jenshaugan.com/nynorskseminaret/


Program for tidlegare nynorskseminar (pdf):

[Nynorskseminaret 11 - 26.04.2024]

[Nynorskseminaret 10 - 28.04.2023]

[Nynorskseminaret "9" - 03.04.2020]
(Nynorskseminaret 9 blei avlyst pga. korona, jf. også dei andre planlagde seminara, 2020-2022)

[Nynorskseminaret 8 - 27.09.2019]
[Nynorskseminaret 7 - 26.04.2019]

[Nynorskseminaret 6 - 28.09.2018]
[Nynorskseminaret 5 - 27.04.2018]

[Nynorskseminaret 4 - 29.09.2017]
[Nynorskseminaret 3 - 28.04.2017]

[Nynorskseminaret/Austlandsseminaret 2 - 01.10.2016]
[Nynorskseminaret/Austlandsseminaret 1 - 13.02.2016]


Nettstad: http://www.jenshaugan.com/nynorskseminaret/