Nynorsk i skolane og i lærarutdanninga
5. seminar for studentar, lærarar, skoleleiarar, lærarutdannarar og andre interesserte
Fredag 27. april 2018, kl. 10.00-15.00
Høgskolen i Innlandet, campus Hamar, auditorium 2

Open for innmelding av føredrag/presentasjonar!

Program:

... (kaffi/te utanfor auditoriet)
10.00-10.05 Velkommen v/ Jens Haugan
10.05-10.25
+ diskusjon
Jens Haugan (dosent i norsk, Høgskolen i Innlandet, leiar i Hamar dialekt- og mållag):
10.35-10.55
+ diskusjon
 
11.05-11.15 Pause
11.15-11.35
+ diskusjon
 
11.45-12.05
+ diskusjon
 
12.15-12.45 Lunsjpause (enkel servering (påsmurd mat + kaffi/te)) – elles er også kantina open
12.45-13.05
+ diskusjon
 
13.15-13.35
+ diskusjon

13.45-14.00 Pause (kaffi/te, noko søtt)
14.00-14.20
+ diskusjon
 
14.30-14.50
+ diskusjon
 
15.00 Avslutting v/Jens Haugan

Seminaret er gratis, men vi ber likevel om bindande påmelding sidan vi har tenkt å servere ein enkel lunsj.
Arrangørar: Høgskolen i Innlandet og Hamar dialekt- og mållag
Kontakt/påmelding: Jens Haugan, jens.haugan@inn.no, tlf. 911 95 432


Program for tidlegare nynorskseminar (pdf):
[Nynorskseminaret 4 - 29.09.2017 - >pdf av presentasjonane]
[Nynorskseminaret 3 - 28.04.2017]
[Nynorskseminaret/Austlandsseminaret 2 - 01.10.2016]
[Nynorskseminaret/Austlandsseminaret 1 - 13.02.2016]


Nynorskseminaret
Nynorsk i skolane og i lærarutdanninga
5. seminar for studentar, lærarar, skoleleiarar, lærarutdannarar og andre interesserte
Fredag 27. april 2018, kl. 10-15, Høgskolen i Innlandet, campus Hamar, auditorium 2

Det er ei stor glede å kunne invitere til det femte nynorskseminaret på Hamar. Nynorskseminaret har som mål å presentere både forsking og konkrete erfaringar frå praksisfeltet frå dei ulike skoleslaga og frå lærarutdanninga. Ein vil også få tips om litteratur og undervisningsopplegg. Seminaret rettar seg mot studentar, lærarar, skoleleiarar, lærarutdannarar og andre interesserte. Så langt har det vore eitt seminar om våren og eitt om hausten. Mens vårseminaret er meir ope når det gjeld tema, er haustseminaret knytt til det aktuelle temaet til dei nasjonale forskingsdagane.

Det vil vere 10 minutt til open diskusjon og dialog etter kvart føredrag.

Seminaret er gratis, men vi ber likevel om bindande påmelding sidan vi har tenkt å servere ein enkel lunsj.

Kontakt/påmelding: Jens Haugan, jens.haugan@inn.no, tlf. 911 95 432