Nynorsk i skolane og i lærarutdanninga
5. seminar for studentar, lærarar, skoleleiarar, lærarutdannarar og andre interesserte
Fredag 27. april 2018, kl. 10.00-15.00
Høgskolen i Innlandet, campus Hamar, auditorium 2Program:

... (kaffi/te utanfor auditoriet)
10.00-10.05 Velkommen v/ Jens Haugan
10.05-10.25
+ diskusjon
Jens Haugan (dosent, Høgskolen i Innlandet, leiar i Hamar dialekt- og mållag):
Korfor skal elevane lære nynorsk? Demokratiargumentet
10.35-10.55
+ diskusjon
Eline Bjørke (dagleg leiar i Norsk Målungdom):
Nynorsk myteknusar
11.05-11.20 Pause
11.20-11.40
+ diskusjon
Ingrid Bergset-Leite (adjunkt, Tislegård ungdomsskole, Kongsberg)
Korleis kan ei endring av karakterpraksisen i norskfaget verke inn på skrivedidaktikken og sidemålsopplæringa i den vidaregåande skulen?
11.50-12.10
+ diskusjon
Per Magnus Finnanger Sandsmark (redaktør, Allkunne)
Allkunne. Møte med nynorsk fagtekst i fleire fag
12.20-12.50 Lunsjpause (enkel servering (påsmurd mat + kaffi/te)) – elles er også kantina open
12.50-13.10
+ diskusjon
Reidun Kydland (rådgjevar, Nynorsksenteret)
Kreativ skriving i vidaregåande skole
13.20-13.40
+ diskusjon
Dagfinn Rødningen (seniorrådgjevar, Språkrådet)
Språkrådets ressursar på nett
13.50-14.00 Pause (kaffi/te, noko søtt)
14.00-14.20
+ diskusjon
Svein Olav Langåker (redaktør, Framtida.no og Framtidajunior.no):
Digitalt nynorskløft i skulen
14.30-14.50
+ diskusjon (5)
Svein Olav Langåker (redaktør, Framtida.no og Framtidajunior.no):
Høgtlesing og song på nynorsk: korleis står det til i barnehagane og skulen?
14.55-15.00 Avslutting v/Jens Haugan

Seminaret er gratis, men vi ber likevel om bindande påmelding sidan vi har tenkt å servere ein enkel lunsj.
Arrangørar: Høgskolen i Innlandet og Hamar dialekt- og mållag
Kontakt/påmelding: Jens Haugan, jens.haugan@inn.no, tlf. 911 95 432


Program for tidlegare nynorskseminar (pdf):
[Nynorskseminaret 4 - 29.09.2017 - >pdf av presentasjonane]
[Nynorskseminaret 3 - 28.04.2017]
[Nynorskseminaret/Austlandsseminaret 2 - 01.10.2016]
[Nynorskseminaret/Austlandsseminaret 1 - 13.02.2016]


Nynorskseminaret
Nynorsk i skolane og i lærarutdanninga
5. seminar for studentar, lærarar, skoleleiarar, lærarutdannarar og andre interesserte
Fredag 27. april 2018, kl. 10-15, Høgskolen i Innlandet, campus Hamar, auditorium 2

Det er ei stor glede å kunne invitere til det femte nynorskseminaret på Hamar. Nynorskseminaret har som mål å presentere både forsking og konkrete erfaringar frå praksisfeltet frå dei ulike skoleslaga og frå lærarutdanninga. Ein vil også få tips om litteratur og undervisningsopplegg. Seminaret rettar seg mot studentar, lærarar, skoleleiarar, lærarutdannarar og andre interesserte. Så langt har det vore eitt seminar om våren og eitt om hausten. Mens vårseminaret er meir ope når det gjeld tema, er haustseminaret knytt til det aktuelle temaet til dei nasjonale forskingsdagane.

Det vil vere 10 minutt til open diskusjon og dialog etter kvart føredrag.

Seminaret er gratis, men vi ber likevel om bindande påmelding sidan vi har tenkt å servere ein enkel lunsj.

Kontakt/påmelding: Jens Haugan, jens.haugan@inn.no, tlf. 911 95 432