Jens Haugan sine norsksider for studentane ved Høgskolen i Hedmark

 


TILBAKE
TIL
START


 

 

Utveksling - Austausch - Exchange
Høgskolen i Hedmark | Hochschule Hedmark | Hedmark University College
Vil du studere norsk i Noreg? / Vil du studere norsk i Norge?
Willst Du Norwegisch in Norwegen studieren?
Would you like to study Norwegian in Norway?
 
Frå tid til anna har vi utvekslingsstudentar som vel å ta norskfaglege emne her hos oss ved Høgskolen i Hedmark, Campus Hamar. Først og fremst gjeld det språkleg og litterær modul A på årsstudiet i Norsk, som gjev 30 studiepoeng i ein bachelorgrad.
    
Fra tid til anna har vi utvekslingsstudenter som velger å ta norskfaglige emner her hos oss ved Høgskolen i Hedmark, Campus Hamar. Først og fremst gjelder det språklig og litterær modul A på årsstudiet i Norsk, som gir 30 studiepoeng i en bachelorgrad.
Hin und wieder haben wir Austauschstudenten, die sich entscheiden, bei uns an der Hochschule in Hedmark, Campus Hamar, norwegische Themen zu studieren. Hauptsächlich gilt das für das sprachliche und das literarische Modul A des Jahresstudiums in Norwegisch, das 30 Studienpunkte in einem Bachelorgrad ausmacht.
From time to time, we host exchange students who choose to take Norwegian topics here at Hedmark University College, Campus Hamar; first of all, the language and the literature module of the one-year study in Norwegian, which correspond to 30 study points.


Høgskolen i Hedmark (hovudsida) (Norwegisch / Norwegian)
     Hochschule Hedmark | Hedmark University College - English (limited information)
Årsstudium i norsk - Norwegisch Jahresstudium - Norwegian One-year study

Tidlegare studentar har også grupper på Facebook - søk på "årsstudium i norsk"
     Ehemalige Studenten haben auch Facebook-Gruppen - Suche nach "årsstudium i norsk"
     Former students also have Facebook groups - search for "årsstudium i norsk"

Relevante lenker om Hamar, Noreg, reise, opphald osv.
     Relevante links über Hamar, Norwegen, Reise, Autenthalt usw.
     Relevant links about Hamar, Norway, travel, stay etc.
 


Intervju med tidlegare utvekslingsstudentar / Intervju med tidligere utvekslingsstudenter:
     - Interviews mit ehemaligen Austauschstudenten
     - Interviews with former exchange students

> 2012 / 2013: >Sintija (Jelgava, Latvia), Zuzanna, Joanna (Gdansk, Poland)
2011 / 2012: Luisa (Greifswald, Germany), Agnieszka, Anna (Gdansk, Poland)
2010 / 2011: Lisa (Greifswald, Germany), Aleksandra, Aleksandra (Gdansk, Poland)
2009 / 2010: Camelia (Babeş-Bolyai Cluj-Napoca, Romania)
2008 / 2009: Anja
2007 / 2008: Hanna, Anja
(Greifswald, Germany)

It may seem that we attract students with certain names... :-)

 

 

- -

|| Eg tek sjølvsagt ikkje ansvar for innhaldet på andre sine nettsider som eg har lenka til. || Endra 3. januar 2013