Jens Haugan sine norsksider for studentane ved Høgskolen i Hedmark

 

TILBAKE
TIL
START

Relevante lenker

På denne sida finn de nokre relevante lenker som kan vere nyttige når ein studerer eller jobbar med norsk.
(Eg tek sjølvsagt ikkje noko ansvar for innhaldet på nettsider som andre publiserer eller administrerer.)
De må gjerne tipse meg om lenker til ressurssider ein burde finne her.


Oppgåveskriving:
  Å vise til kjelder (korleis lage litteratur-/referanselister) [HiO]
Ordbøker:

Bokmålsordboka og Nynorskordboka [Dokumentasjonsprosjektet]
Johan Fritzners Ordbog over Det gamle norske Sprog (norrønt) [Dokumentasjonsprosjektet]
Skandinavisk ordbok (omsetjing mellom svensk, dansk og norsk)
Ordbøker for 300 språk (Your Dictionary)
Fleire ressursar frå Dokumentasjonsprosjektet [UiO]
Språkrådet si lenkeliste til ordbøker

Nynorsk:
Nynorsk for bokmålsbrukarar (Lokalhistoriewiki)
Nynorsk ressursbase for skulen (Nynorsksenteret)
Nettkurs i nynorsk | På nynorsk (Språkrådet)

"Oversettelse til nynorsk" (Magne Vestøl) - oppgåver
Nettbasert nynorskkurs (NTNU) - videoførelesingar og oppgåver
IPA-alfabet (fonologi)
Dialekt Uni (Lars Törnqvist typografi)
Cool IPA fonts to download
IPA-lenker (Omniglot)
Morfologi
Morfologi - Wikipedia
Grammatikk - Norsk Nettskole
Syntaks
Syntaks - Wikipedia
Grammatikk/Syntaks - Norsk Nettskole
Nettgram (setningsanalyse)
Generelt:
Språkrådet
Fagplanar Høgskolen i Hedmark, Lærarutdanning og naturvitskap
 

- - [                                         >> ]

|| Eg tek sjølvsagt ikkje ansvar for innhaldet på andre sine nettsider som eg har lenka til. || Endra 3. januar 2011