Jens Haugan sine norsksider for studentane ved Høgskolen i Innlandet

 

 

TILBAKE
TIL
START

Eksamensoppåver i norsk språkTidlegare eksamensoppgåver


Språk- og tekststrukturar Språkleg modul A Språk og samfunn
Språkleg modul B
GLU 5-10, emne 3:
Språkleg fordjuping (=A+B)
Våren 2019 (ny prøve) Våren 2019
Hausten 2018
Våren 2018 (ny prøve) Våren 2018
Hausten 2017
Våren 2017 (ny prøve) Våren 2017 - lektor Våren 2017
Hausten 2016 Hausten 2016 (ny prøve) Hausten 2016 (ny prøve)
Våren 2016 (ny prøve) Våren 2016 Våren 2016
Hausten 2015 Hausten 2015
Våren 2015 Våren 2015 / lektor Våren 2015
Hausten 2014 Hausten 2014 Hausten 2014
Våren 2014-1 / Våren 2014-2 Våren 2014 Våren 2014
Hausten 2013    
Våren 2013 (ny prøve) Våren 2013 Våren 2013
Hausten 2012 Våren 2012 Våren 2012
Hausten 2011 Våren 2011  
Hausten 2010 Våren 2010  
Hausten 2009 Hausten 2009 (ny prøve)  
Våren 2009 (ny prøve) Våren 2009  
Hausten 2008    
Våren 2008 (ny prøve) Våren 2008  
Hausten 2007 Våren 2007  
Våren 2007 (ny prøve) Våren 2006  
Hausten 2006    
Hausten 2005    
Våren 2005 (ny prøve)    
     

NB: Det blei ei pensumendring/-flytting frå 2009 til 2010. Nabospråk og praktisk språkbruk blei flytta til modul B / språk og samfunn, mens tekst- og diskursanalyse blei flytta til modul A / språk- og tekststrukturar. De kan altså sjå bort frå oppgåver som ikkje er relevante for dykk no.

 

- -

|| Eg tek sjølvsagt ikkje ansvar for innhaldet på andre sine nettsider som eg har lenka til. || Endra 14. oktober 2019