Jens Haugan sine norsksider for studentane ved Høgskolen i Hedmark
- bra tittel på ei nettside? :-)
[These pages are for students at Hedmark University College and most likely not very useful for non-Norwegian speakers.]

Jens Haugan

Jens Haugan
Høgskolen i Hedmark
LUNA
Inst. f. humanistiske fag
Postboks 4010, Bedriftssenteret
N-2306 Hamar
Tel.: +47 62517749

 

På desse sidene vil de kunne finne relevant stoff og lenker knytt til emna eg underviser i.


I 2012/2013 har eg undervisning på:

2NO34 - Årsstudium i norsk /årsstudium i digital kommunikasjon (språk- og tekststrukturar)
Norsk 2 (samordna med årsstudiet)
1GLU5-10 - Norsk, emne 3 - språkleg fordjuping
3GLU/S1-7 - Norsk 2
PPU - Norsk fagdidaktikk
2NO43 - Påbygging i nordisk (inga undervisning i 2012, berre individuell rettleiing)
Master i språk- og kulturfagas didaktikk
> div. småkurs

 
 
>> Ressursside for norsk (eksterne lenker)
 
Innlogging til ved Høgskolen i Hedmark
Timeplanar
Fag- og studieplanar LUNA
Pensumlister LUNA
Retningslinjer for skriving av faglege tekstar og oppgåver + malar
Eksamensforskrift HH - Karakterskalaen
Nokre tips i samband med oppgåveskriving / eksamen i grammatiske emne
> Utvekslingsstudentar / Erasmus
Emne eg har undervist i tidlegare ved Høgskolen i Hedmark (2007-)

 
 

- -

|| Eg tek sjølvsagt ikkje ansvar for innhaldet på andre sine nettsider som eg har lenka til || Endra 5. desember 2012