Jens Haugan sine norsksider for studentane ved Høgskolen i Innlandet
- bra tittel på ei nettside? :-)
[These pages are for students at Inland Norway University of Applied Sciences and most likely not very useful for non-Norwegian speakers.]

Jens Haugan

Jens Haugan
Høgskolen i Innlandet
Fakultet for lærarutdanning og pedagogikk
Inst. f. humanistiske fag
Studiestad Hamar

jens.haugan - inn.no

 

 

På desse sidene vil du kunne finne relevant stoff og lenker knytt til emna eg underviser i.
Årsstudium og lektorstudium i norsk (tidlegare eksamensoppgåver)

 
 
Ressursside for norsk (eksterne lenker)
 
 
 
Eksamensforskrift HH - Karakterskalaen
Nokre tips i samband med oppgåveskriving / eksamen i grammatiske emne
> Utvekslingsstudentar / Erasmus
 

 
 

- -

|| Eg tek sjølvsagt ikkje ansvar for innhaldet på andre sine nettsider som eg har lenka til || Endra 27. november 2018