back to JH's music
Da eg vakna

 

Tekstar og mp3
Cover

 

Denne CD-en kan kjøpast for kr. 50.-
(eller kr. 75.- inkl. post)

This CD can be purchased for 5.- Euro (or 10.- Euro incl. postal exp.)


endra/changed/geändert : 24. februar 2005